Wegetariański ramen z brokułami i kiełkami Mung

Wegetariański ramen z brokułami i kiełkami Mung

Wege­ta­riań­ski ramen z bro­ku­ła­mi i kieł­ka­mi mung 4 porcje 30 minut łatwe 2 jaj­ka 1 litr bulio­nu warzyw­ne­go szczyp­ta chil­li (opcjo­nal­nie) 1 łyżecz­ka ole­ju seza­mo­we­go (opcjo­nal­nie) sos sojo­wy 1 bro­kuł 1 mała kapu­sta...
Strażniczka odporności — rukola

Strażniczka odporności — rukola

Zaufaj naturze Strażniczka odporności — rukola W okre­sie jesien­no-zimo­wym jeste­śmy szcze­gól­nie nara­że­ni na spa­dek odpor­no­ści. Dla­te­go waż­ne jest aby­śmy się­ga­li po zdro­we i peł­no­war­to­ścio­we posił­ki i dodat­ki do nich. Jed­nym...
Omlet z kiełkami i pesto

Omlet z kiełkami i pesto

Omlet z kieł­ka­mi i pesto 1 porcja 15 minut łatwe 2–3 duże jaj­ka­sól­świe­żo zmie­lo­ny pieprz1 łyż­ka masła lub oliwy2 łyż­ki pesto­garść kieł­ków bro­ku­łów lub słonecznika1/2 szklan­ki star­te­go żół­te­go sera W misecz­ce wymie­szaj bar­dzo dokład­nie...
Melisa — nie tylko na sen

Melisa — nie tylko na sen

Zaufaj naturze Melisa — nie tylko na sen O meli­sie pisa­no już w sta­ro­żyt­no­ści. Ucze­ni uwa­ża­li, że jest to rośli­na przy­wra­ca­ją­ca siły wital­ne orga­ni­zmu. Zapach dzia­ła wabią­co na psz­czo­ły, dla­te­go czę­sto moż­na zna­leźć ją w pobli­żu...
Skip to content