Omlet z kiełkami i pesto

1 porcja

15 minut

łatwe

2–3 duże jaj­ka
sól
świe­żo zmie­lo­ny pieprz
1 łyż­ka masła lub oli­wy
2 łyż­ki pesto
garść kieł­ków bro­ku­łów lub sło­necz­ni­ka
1/2 szklan­ki star­te­go żół­te­go sera

W misecz­ce wymie­szaj bar­dzo dokład­nie jaj­ka przy­pra­wio­ne solą i pie­przem.

Nagrzej na śred­nim ogniu patel­nię o śred­ni­cy ok. 20 cm. Pod­grzej na niej masło lub oli­wę. Prze­chy­la­jąc patel­nię, pokryj całe dno tłusz­czem. Kie­dy patel­nia jest dobrze nagrza­na, wylej na nią jaj­ka. Roz­pro­wadź je rów­no po patel­ni pochy­la­jąc ją dooko­ła. Sma­żąc, co jakiś czas prze­chy­laj patel­nię na boki i pod­noś łopat­ką boki omle­tu aby płyn­na masa spły­wa­ła na dno patel­ni. Kie­dy jaj­ka zaczy­na­ją się ści­nać, po oko­ło 2 minu­tach, potrzą­śnij patel­nią, żeby roz­pro­wa­dzić płyn­ne jaj­ka. Omlet powi­nien być dobrze usma­żo­ny od spodu a na wierz­chu masa powin­na pozo­stać tyl­ko lek­ko ścię­ta.

Na poło­wę omle­tu nałóż pesto, posyp serem i kieł­ka­mi. Złóż omlet na pół, wyłóż na pod­grza­ny talerz i od razu poda­waj.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Ryba pieczona w sosie pomidorowym

Ryba pieczona w sosie pomidorowym

Ryba pie­czo­na w sosie pomidorowym4 ste­ki z bia­łej ryby­sól i pieprz6 łyżek oliwy2 śred­nie cebu­le prze­kro­jo­ne na pól i pokro­jo­ne w talar­ki 2 drob­no posie­ka­ne ząb­ki czosnku1 posie­ka­na łody­ga selera1 mar­chew­ka obra­na i pokro­jo­na w cien­kie plasterki225 g obra­nych i…

Skip to content