Omlet z kiełkami i pesto

1 porcja

15 minut

łatwe

2–3 duże jaj­ka
sól
świe­żo zmie­lo­ny pieprz
1 łyż­ka masła lub oli­wy
2 łyż­ki pesto
garść kieł­ków bro­ku­łów lub sło­necz­ni­ka
1/2 szklan­ki star­te­go żół­te­go sera

W misecz­ce wymie­szaj bar­dzo dokład­nie jaj­ka przy­pra­wio­ne solą i pieprzem.

Nagrzej na śred­nim ogniu patel­nię o śred­ni­cy ok. 20 cm. Pod­grzej na niej masło lub oli­wę. Prze­chy­la­jąc patel­nię, pokryj całe dno tłusz­czem. Kie­dy patel­nia jest dobrze nagrza­na, wylej na nią jaj­ka. Roz­pro­wadź je rów­no po patel­ni pochy­la­jąc ją dooko­ła. Sma­żąc, co jakiś czas prze­chy­laj patel­nię na boki i pod­noś łopat­ką boki omle­tu aby płyn­na masa spły­wa­ła na dno patel­ni. Kie­dy jaj­ka zaczy­na­ją się ści­nać, po oko­ło 2 minu­tach, potrzą­śnij patel­nią, żeby roz­pro­wa­dzić płyn­ne jaj­ka. Omlet powi­nien być dobrze usma­żo­ny od spodu a na wierz­chu masa powin­na pozo­stać tyl­ko lek­ko ścięta.

Na poło­wę omle­tu nałóż pesto, posyp serem i kieł­ka­mi. Złóż omlet na pół, wyłóż na pod­grza­ny talerz i od razu podawaj.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Sałatka z pieczonych buraków z pysznym sosem musztardowo-miodowym

Sałatka z pieczonych buraków z pysznym sosem musztardowo-miodowym

Sałat­ka z pie­czo­nych bura­ków z pysz­nym sosem musz­tar­do­wo-mio­do­wym­Skład­ni­ki sałat­ka: 4 obra­ne śred­nie buraki5 łyżek oli­wy, podzielonych100 gram doj­rze­wa­ją­ce­go sera­ru­ko­la 80 gram­pół głów­ki czosn­ku­garść pokro­jo­nych orze­chów wło­skich­garść kieł­ków jar­mu­żu Skład­ni­ki sos: 4…

Shakshuka z kiełkami

Shakshuka z kiełkami

Shak­shu­ka z kiełkami3 łyż­ki oli­wy z oliwek2 duże cebu­le, cien­ko pokrojone1 czer­wo­na papry­ka pokro­jo­na w kostkę1 żół­ta papry­ka pokro­jo­na w kost­kę garść czer­wo­nych i żół­tych pomi­dor­ków cher­ry 3 ząb­ki czosn­ku, drob­no posie­ka­ne½ łyżecz­ki kmin­ku½ łyżecz­ki pie­przu cayenne1…

Gofry Hulka

Gofry Hulka

Gofry Hul­ka­Cia­sto gofro­we: 2 szklan­ki świe­że­go szpi­na­ku baby 250 ml mle­ka 2 jaj­ka 2 łyż­ki ole­ju 250 g mąki  1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia 2 ząb­ki czosn­ku 1/2 łyżecz­ki soli  szczyp­ta pie­przu Dodatki:1 jaj­ko szczyp­ta solisz­czyp­ta pie­przu­wę­dzo­ny łosoś­ser fetakiełki…

Zapiekane jajka w kajzerkach

Zapiekane jajka w kajzerkach

Zapie­ka­ne jaj­ka w kajzerkach2 bułki2 jajka3 pomi­dor­ki kok­taj­lo­we­ćwiart­ka żół­tej, poma­rań­czo­wej i czer­wo­nej papry­ki­kieł­ki jar­mu­żu Roz­grzej pie­kar­nik do 180 ° C. Wyłóż bla­chę, do pie­cze­nia papie­rem do pie­cze­nia. Prze­krój bułecz­ki i wydrąż spód tak, aby zmie­ści­ły się w…

Super efektowne zapiekane jajko w awokado

Super efektowne zapiekane jajko w awokado

Super efek­tow­ne zapie­ka­ne jaj­ko w awo­ka­do 2 awokado4 jajka6 pla­ster­ków salami4 łyż­ki star­tej moz­za­rel­li­garść kieł­ków bro­ku­ła­só­lo­stra papry­ka Roz­grzej pie­kar­nik do 200° C. Awo­ka­do prze­krój na pół i usuń pest­ki. Dużą łyż­ką usuń jesz­cze tro­chę miąż­szu, aby zro­bić większe…

Skip to content