Kolen­dra

ma słod­ka­wy smak, z wyczu­wal­ną nut­ką cytru­so­wą. Uży­wa się jej jako przy­pra­wy do sała­tek, ryżu, pie­czo­ne­go mię­sa, do prze­two­rów warzyw­nych, sosów oraz dań ryb­nych. Jej smak łago­dzi smak zupy warzyw­ne, takie jak gro­cho­wa, faso­lo­wa, czy z socze­wi­cy. Liście kolen­dry mają wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne i przeciwbólowe.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C.
Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

aby przy­pra­wa odda­ła w peł­ni swój smak i aro­mat nale­ży roz­cie­rać ją w dło­niach lub moździerzu.

Skip to content