Szpi­nak

jest deli­kat­ny w sma­ku, dla­te­go sto­su­je się go jako doda­tek nie tyl­ko do sała­tek, ale tak­że do dań mię­snych oraz zup. Jego liście dobrze kom­po­nu­ją się z inten­syw­ny­mi sera­mi oraz przyprawami.

Pamiętaj

Doda­jąc sała­tę do róż­nych dań, nie krój jej nożem, tyl­ko rwij pal­ca­mi, by nie stra­ci­ła cen­nych war­to­ści odżyw­czych. Jedząc, rów­nież nie uży­waj noża.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

w XVIIIXIX wie­ku wywar ze szpi­na­ku sto­so­wa­ny był przy wyro­bie sztucz­nych ogni.

Skip to content