Rosz­pon­ka

ma neu­tral­ny, lek­ko orze­cho­wy smak, dzię­ki cze­mu dobrze kom­po­nu­je się z wyra­zi­sty­mi warzy­wa­mi oraz aro­ma­tycz­ny­mi sera­mi. Jest tak­że dobrym dodat­kiem do zup i potraw mięsnych.

Pamiętaj

Doda­jąc sała­tę do róż­nych dań, nie krój jej nożem, tyl­ko rwij pal­ca­mi, by nie stra­ci­ła cen­nych war­to­ści odżyw­czych. Jedząc, rów­nież nie uży­waj noża.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

dzi­ko rosną­ca rosz­pon­ka zagro­żo­na jest wymarciem.

Skip to content