Liokiełki i liozioła do obiadu

Liokiełki i liozioła do obiadu

Liokiełki i liozioła do obiadu Goto­wa­ne, sma­żo­ne czy po pro­stu puree z ziem­nia­ków to naj­częst­szy doda­tek do pol­skich domo­wych obia­dów. Jeśli szu­kasz odmia­ny, spró­buj prze­pi­sów z lio­fi­li­zo­wa­ny­mi zio­ła­mi i kieł­ka­mi, któ­re...
Liofilizowane kiełki  z lodami

Liofilizowane kiełki z lodami

Liofilizowane kiełki z lodami Kieł­ki koja­rzą się zazwy­czaj z potra­wa­mi wytraw­ny­mi, ewen­tu­al­nie z warzyw­ny­mi lub owo­co­wy­mi smo­othie. Doda­jąc je do róż­ne­go rodza­ju potraw, dostar­czasz swo­je­mu orga­ni­zmo­wi nie tyl­ko wie­lu...
Naturalna kuchnia

Naturalna kuchnia

Naturalna kuchnia Natu­ral­ność w kuch­ni to nie­zwy­kle cen­na rzecz. Zapre­zen­tu­je Wam to Mał­go­rza­ta Puzio, dzien­ni­kar­ka oraz aktor­ka z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. „Alfa­bet kuli­nar­ny Kur­ta Schel­le­ra” czy „Na ostrzu noża” to pro­gra­my,...
Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung 4 porcje 30 minut łatwe 300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml...
Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrata 1 porcja 35 minut łatwe oliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki...
Skip to content