Tajemnicze liofilizowanie

Tajemnicze liofilizowanie

Zaufaj naturze Tajemnicze liofilizowanie Czym jest lio­fi­li­zo­wa­nie? Lio­fi­li­za­cja to spo­sób utrwa­la­nia pro­duk­tów, któ­re są nie­od­por­ne na ogrze­wa­nie. Ten pro­ces gwa­ran­tu­je zacho­wa­nie wła­ści­wo­ści fizycz­nych, bio­lo­gicz­nych...
Szpinak receptą na zdrowie

Szpinak receptą na zdrowie

Zaufaj naturze Szpinak receptą na zdrowie W Two­jej die­cie bra­ku­je pota­su, żela­za, kwa­su folio­we­go, lub wita­mi­ny C? Zacznij jeść szpi­nak! Jeże­li szpi­nak będzie czę­ściej w Two­jej die­cie może zastą­pić Ci wie­le far­ma­ceu­ty­ków. Dla­cze­go?...
Zupa dyniowa ze świeżą kolendrą

Zupa dyniowa ze świeżą kolendrą

Zupa dynio­wa z dodat­kiem świe­żej kolen­dry 4–5 porcji 1 godzina łatwe dynia (ok. 600 g.)pół pęcz­ka świe­żej kolen­dry kost­ka bulio­nu drobiowego1 cebula100 ml. śmie­ta­ny 36%3 szt. goździków1/2 łyżecz­ki cyna­mo­nu­pieprz i sólmiód1 łyż­ka mąki1 łyż­ka...
Jesienne curry z dyni i kiełków fasoli Mung

Jesienne curry z dyni i kiełków fasoli Mung

Jesien­ne cur­ry z dyni i kieł­ków faso­li Mung 1–2 porcje 15 — 20 minut łatwe 1 łyż­ka ole­ju (naj­le­piej seza­mo­wy lub ara­chi­do­wy) 1 nie­du­ża cebu­la pokro­jo­na na pla­ster­ki 4 łyż­ki czer­wo­nej pasty cur­ry 1 pusz­ka (400 ml)...
Skip to content