Wietnamska Zupa Pho z kiełkami

Wietnamska Zupa Pho z kiełkami

Wiet­nam­ska Zupa Pho z kieł­ka­mi faso­li Mung 4 porcje 7 godzin łatwe BULION:600 g woło­wi­ny z kością (naj­lep­szy jest ogon woło­wy, lub np. szponder)3 łyżecz­ki soli1 łyżecz­ka cukru trzci­no­we­go­pół głów­ki czosn­ku (nieobranej)2 cebule50...
Roladki z warzywami, wędzonym łososiem i kiełkami

Roladki z warzywami, wędzonym łososiem i kiełkami

Rolad­ki z warzy­wa­mi, wędzo­nym łoso­siem i kieł­ka­mi 4 porcje 30 min łatwe 1 doj­rza­łe awo­ka­do 2 dłu­gie ogór­ki­ka­wał­ki papry­ki róż­ne­go kolo­ru, pokro­jo­ne w słup­ki kieł­ki do wybo­ru (rzod­kiew­ki, lucer­ny, bro­ku­ła lub pora)...
Kiełki — zastrzyk zdrowia!

Kiełki — zastrzyk zdrowia!

Zaufaj naturze Kiełki — zastrzyk zdrowia! Jeste­śmy wciąż w okre­sie zimo­wym, choć aura za oknem cza­sem przy­po­mi­na jej schy­łek i nadej­ście wio­sny. Bra­ku­je nam wita­min, jeste­śmy zmę­cze­ni, a zim­ny wiatr i desz­cze wca­le nie...
Zakiełkuj w sobie dobre przyzwyczajenia!

Zakiełkuj w sobie dobre przyzwyczajenia!

Zaufaj naturze Zakiełkuj w sobie dobre przyzwyczajenia! Prze­peł­nio­ne przy­chod­nie lekar­skie, apte­ki zapeł­nio­ne cho­ry­mi, kicha­ją­cy pasa­że­ro­wie tram­wa­jów i auto­bu­sów? To popu­lar­ny obec­nie widok. Jeste­śmy w peł­ni sezo­nu zimo­we­go....
Alfalfa — z czym to się je?

Alfalfa — z czym to się je?

Zaufaj naturze Alfalfa — z czym to się je? Lucer­na nale­ży do roślin pastew­nych. Pocho­dzi z Azji, gdzie jest zwa­na “alfal­fa” (alf-al-fa – ojciec wszel­kie­go poży­wie­nia). Szcze­gól­nie pole­ca­na jest wege­ta­ria­nom i spor­tow­com. Jakie...
Skip to content