Sałatka z gruszką

2 porcje

30 minut

łatwe

2 grusz­ki, świe­że lub w occie
8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­cej
opa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju
ser camem­bert
garść orze­chów wło­skich
garść kieł­ków rzodkiewki

Skład­ni­ki sos:
4 łyż­ki oli­wy
4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon
1 łyż­ka mio­du
sok z poło­wy cytry­ny
sól i pieprz

Zacznij­my od sosu, któ­ry zapew­ne zna­cie już z naszych poprzed­nich prze­pi­sów. Jest on jed­nak tak smacz­ny, że musi poja­wić się i tutaj. Do misecz­ki dodaj oli­wę, musz­tar­dę, miód oraz sok z poło­wy cytry­ny. Dokład­nie wymie­szaj, aby skład­ni­ki ład­nie się połą­czy­ły. Dopraw solą oraz pieprzem.

Czas na przy­go­to­wa­nie sałat­ki. Na dużym tale­rzu wyłóż spo­rą ilość sała­ty. Użyj takiej, jakiej lubisz: rosz­pon­ka, ruko­la? My uży­li­śmy mik­su róż­nych sałat, bo wyglą­da­ją ape­tycz­nie na tale­rzu, a oto nam cho­dzi! Głów­nym skład­ni­kiem sałat­ki jest grusz­ka. Możesz użyć świe­żej pokro­jo­nej w cien­kie pla­ster­ki lub jeśli masz w swo­jej domo­wej spi­żar­ni grusz­ki w zale­wie octo­wej, to cudow­nie spraw­dzą się w tym prze­pi­sie. Dodaj pokro­jo­ny w kawał­ki ser camem­bert oraz pod­pie­czo­ne na suchej patel­ni orze­chy wło­skie. Na koniec dodaj porwa­ne pla­ster­ki szyn­ki doj­rze­wa­ją­cej. Świet­nym wykoń­cze­niem sałat­ki będzie doda­nie kieł­ków rzod­kiew­ki, któ­re doda­dzą miłe­go ostre­go kontrastu.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content