Burgery z krewetkami i sałatką colesław

2 porcje

20 minut

łatwe

9 kre­we­tek
1 cm imbi­ru
2 ząb­ki czosn­ku
1 paprycz­ka chil­li
garść ruko­li
3 łyż­ki majo­ne­zu
3 buł­ki
3 łyż­ki ole­ju z wino­gron
kieł­ki stir fry

Skład­ni­ki surów­ka cole­slaw:
Ćwiart­ka głów­ki mło­dej kapu­sty
pół mar­chew­ki
pół cebu­li
2 łyż­ki majo­ne­zu
2 łyż­ki jogur­tu natu­ral­ne­go lub śmie­ta­ny 18%
1 łyżecz­ka cukru pudru
1 łyżecz­ka soku z cytry­ny
sól i pieprz

Zacznij­my od przy­go­to­wa­nia surów­ki cole­slaw, bo jej przy­go­to­wa­nie zaj­mie wię­cej cza­su niż cała resz­ta. Zatem do dzie­ła! Kapu­stę opłucz i cien­ko poszat­kuj, prze­łóż do miski, posól, dodaj sok z cytry­ny i ugnieć. Odstaw na bok. Mar­chew­kę obierz i zetrzyj na śred­nich oczkach, cebu­lę pokrój w drob­ną kostecz­kę. Wymie­szaj wszyst­kie skład­ni­ki razem. W kolej­nej misce przy­go­tuj sos. Majo­nez, jogurt, cukier puder, sól i pieprz wymie­szaj dokład­nie razem. Sos dodaj do warzyw i ponow­nie dokład­nie wymie­szaj. Czas na kre­wet­ki, opłucz je w zim­nej wodzie, a następ­nie osusz je ręcz­ni­kiem kuchen­nym. Na patel­ni roz­grzej olej, dodaj posiat­ko­wa­ny czo­snek, imbir oraz chilli. 

Sma­że­nie kre­we­tek nie zaj­mu­je zbyt wie­le cza­su, oko­ło 4 minu­ty. Mają zmie­nić kolor. Bułecz­ki prze­krój i połóż je na suchej patel­ni, aby nie­co się przy­pie­kły. Kie­dy kre­wet­ki są już goto­we, zdej­mij je z patel­ni i na tę samą oli­wę dodaj pół opa­ko­wa­nia kieł­ków stir fry, pod­smaż je oko­ło 2–3 minu­ty czę­sto mie­sza­jąc. Kie­dy kre­wet­ki, kieł­ki i buł­ki są już goto­we, czas zło­żyć bur­ge­ra. Na pierw­szą część buł­ki połóż majo­nez, nie­co ruko­li, surów­kę cole­slaw, 3 kre­wet­ki oraz pod­sma­żo­ne kieł­ki. Całość zamknij dru­gą czę­ścią buł­ki, rów­nież uprzed­nio posma­ro­wa­ną majo­ne­zem. Delek­tuj się!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Skip to content