Super chrupiące placki ziemniaczane

4 porcje

30 minut

łatwe

6 ziem­nia­ków
2 jaj­ka
1 łyż­ka mąki pszen­nej
1 mała cebu­la
1 ząbek czosn­ku (opcjo­nal­nie)
sól
pieprz
olej do sma­że­nia
kwa­śna śmie­ta­na
kieł­ki brokułu

Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na róż­nych oczkach tar­ki. Raz na grub­szych, a raz na śred­nich oczkach, aż zetrzesz wszyst­kie ziemniaki.

Wyle­wa­my masę na sit­ko usta­wio­ne na naczy­niu i deli­kat­nie odci­ska­my masę. Ziem­nia­ki przy­pra­wia­my solą i pie­przem do sma­ku, doda­je­my jaj­ka, star­tą cebu­lę, prze­ci­śnię­ty przez pra­skę czo­snek oraz łyż­kę mąki. Wszyst­ko dokład­nie mieszamy.

Z naczy­nia, nad któ­rym odce­dza­li­śmy ziem­nia­ki z nad­mia­ru wody, odle­wa­my deli­kat­nie sok, zosta­wia­jąc na dnie skro­bię ziem­nia­cza­ną. Skro­bię doda­je­my do masy i ponow­nie dokład­nie mie­sza­my. W razie potrze­by możesz dodać dodat­ko­wą łyż­kę mąki.

Plac­ki sma­ży­my na moc­no roz­grza­nym ole­ju. Wykła­da­my łyż­kę cia­sta na patel­nię i lek­ko roz­płasz­cza­my. Sma­ży­my na zło­to z obu stron. Następ­nie odkła­da­my na ręcz­nik papie­ro­wy, żeby odsą­czyć tłuszcz.

Plac­ki poda­je­my z kwa­śną śmie­ta­ną i kieł­ka­mi bro­ku­ła. Pysz­ne chru­pią­ce danie goto­we. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Tofu, które będziesz jeść bez końca!

Tofu, które będziesz jeść bez końca!

Tofu, któ­re będziesz jeść bez końca!2 opa­ko­wa­nia tofu, pokro­jo­ne­go w kost­kę 2 łyż­ki sosu sojo­we­go 6 łyżek mąki kuku­ry­dzia­nej lub ziem­nia­cza­nej olej Skład­ni­ki sos: 3 łyż­ki sosu słod­ko-pikant­ne­go chil­li  3 łyż­ki octu jabł­ko­we­go 5 łyżek bulio­nu warzyw­ne­go lub wody 2…

Skip to content