Rosół z kładzionymi kluseczkami

4 porcji

2 godziny

łatwe

Skład­ni­ki rosół:
1 kur­czak, podzie­lo­ny na 8 kawał­ków
2,5 litra zim­nej wody
1 liść lau­ro­wy
1 cebu­la, obra­na
1 mar­chew, oskro­ba­na i pokro­jo­na w cien­kie pla­ster­ki
sól mor­ska i świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz

Skład­ni­ki klu­ski:
1 duże jaj­ko
50 ml zim­nej wody
½ łyżecz­ki drob­nej soli mor­skiej
125 g mąki

Do poda­nia :
1 cebu­la dym­ka, pokro­jo­na w cien­kie pla­ster­ki
2 łyż­ki koper­ku, posie­ka­ne­go
chleb na zakwa­sie
garść kieł­ków bro­ku­łu

Jak przy­rzą­dzić cia­sto na klu­ski?
Do misecz­ki wbij jaj­ko, dodaj wodę i sól, a następ­nie (stop­nio­wo) doda­waj prze­sia­ną mąkę. Mie­szaj do uzy­ska­nia gład­kiej masy.

Jak przy­go­to­wać rosół?

Pokro­jo­ne­go w kawał­ki kur­cza­ka włóż do duże­go garn­ka i zalej zim­ną wodą. Dodaj liść lau­ro­wy, całą cebu­lę, sól i pieprz. Dopro­wadź do wrze­nia, a następ­nie zmniejsz ogień i gotuj na bar­dzo małym ogniu przez 1,5 ‑2 godzi­ny. W cza­sie goto­wa­nia zbie­raj poja­wia­ją­ce się szu­mo­wi­ny.

Dodaj do roso­łu mar­chew. Cia­sto na klu­secz­ki nakła­daj małą łyżecz­ką do gotu­ją­ce­go się roso­łu. Gotuj jesz­cze 5 minut. Poda­waj z cebu­lą dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­łu, koper­kiem i gru­by­mi krom­ka­mi żyt­nie­go chle­ba do macza­nia w roso­le.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content