Rosół z kładzionymi kluseczkami

4 porcji

2 godziny

łatwe

Skład­ni­ki rosół:
1 kur­czak, podzie­lo­ny na 8 kawał­ków
2,5 litra zim­nej wody
1 liść lau­ro­wy
1 cebu­la, obra­na
1 mar­chew, oskro­ba­na i pokro­jo­na w cien­kie pla­ster­ki
sól mor­ska i świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz

Skład­ni­ki klu­ski:
1 duże jaj­ko
50 ml zim­nej wody
½ łyżecz­ki drob­nej soli mor­skiej
125 g mąki

Do poda­nia :
1 cebu­la dym­ka, pokro­jo­na w cien­kie pla­ster­ki
2 łyż­ki koper­ku, posie­ka­ne­go
chleb na zakwa­sie
garść kieł­ków brokułu

Jak przy­rzą­dzić cia­sto na klu­ski?
Do misecz­ki wbij jaj­ko, dodaj wodę i sól, a następ­nie (stop­nio­wo) doda­waj prze­sia­ną mąkę. Mie­szaj do uzy­ska­nia gład­kiej masy.

Jak przy­go­to­wać rosół?

Pokro­jo­ne­go w kawał­ki kur­cza­ka włóż do duże­go garn­ka i zalej zim­ną wodą. Dodaj liść lau­ro­wy, całą cebu­lę, sól i pieprz. Dopro­wadź do wrze­nia, a następ­nie zmniejsz ogień i gotuj na bar­dzo małym ogniu przez 1,5 ‑2 godzi­ny. W cza­sie goto­wa­nia zbie­raj poja­wia­ją­ce się szumowiny.

Dodaj do roso­łu mar­chew. Cia­sto na klu­secz­ki nakła­daj małą łyżecz­ką do gotu­ją­ce­go się roso­łu. Gotuj jesz­cze 5 minut. Poda­waj z cebu­lą dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­łu, koper­kiem i gru­by­mi krom­ka­mi żyt­nie­go chle­ba do macza­nia w rosole.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content