Leniwe placuszki na słono

6 porcji

30 minut

średni

150 ml kefi­ru 
50 ml ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go
1/4 łyż­ki bia­łe­go octu win­ne­go
1/4 łyż­ki cukru
1/4 łyżecz­ki miał­kiej soli mor­skiej
200 g sera feta, pokru­szo­ne­go
4 cebu­le dym­ki, pokro­jo­ne w cien­kie paski
1/2 małe­go pęcz­ka koper­ku, posie­ka­ne­go
350 g maki, plus 100 g mąki
1 łyżecz­ka sody oczyszczonej

Do poda­nia:
duża garść kieł­ków rzod­kiew­ki
jogurt natu­ral­ny

W dużej misce wymie­szaj kefir z 1/4 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go, octu, cukru i soli. Dodaj ser feta, cebu­lę dym­kę i kope­rek. Sta­ran­nie wymie­szaj.W dru­giej misce prze­siej mąkę z sodą. Potwórz  raz jesz­cze, doda­jąc mąkę już do kefiru. 

Wymie­szaj.Cia­sto powin­no być mięk­kie. Jeśli nadal jest kle­iste, nale­ży posy­pać stol­ni­cę obfi­cie mąką i zacząć je ugnia­tać, doda­jąc wię­cej mąki. Ale miej na uwa­dze, że ze wzglę­du na zawar­tość sera cia­sto pozo­sta­nie lek­ko kle­iste.Podziel cia­sto na 6 porcji. 

Stol­ni­cę posyp obfi­cie mąką i roz­wał­kuj każ­dą por­cję na krą­żek o śred­ni­cy 15 cm.Na dużej patel­ni roz­grzej 50 ml ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go i ostroż­nie nakła­daj po jed­nym pla­cusz­ku. Smaż po 3 minu­ty z każ­dej stro­ny, zmniej­sza­jąc ogień, kie­dy zaczną się zbyt­nio rumienić.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content