Burrito z ryżem i grillowanym indykiem

4 porcje

25 minut

łatwe

1 czer­wo­na papry­ka
2 łody­gi sele­ra
1 świe­że czer­wo­ne chil­li
6 dymek
2 ząb­ki czosn­ku
1 pęczek świe­żej kolen­dry
oli­wa
sól mor­ska
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz
1 opa­ko­wa­nie ugo­to­wa­ne­go ryżu
1 cytry­na, skór­ka i sok
250 g goto­wa­ne­go indy­ka
3 czu­ba­te łyż­ki sosu bar­be­cue
4 duże tor­til­le
30 g sera feta

Do poda­nia:
jogurt natu­ral­ny
ostry sos chil­li 
2 duże gar­ści kieł­ków pora

Łody­gi sele­ra oraz papry­kę pokrój na 1 cm kawał­ki. Z chil­li usuń pest­ki i drob­no pokrój, a następ­nie drob­no posie­kaj cebu­lę, czo­snek obierz i rów­nież drob­no posie­kaj lub prze­ci­śnij przez pra­skę. Zbierz liście kolen­dry i odstaw na póź­niej. W tym momen­cie wyko­rzy­staj jej łody­gi, po pro­stu drob­no je pokrój.

Wszyst­kie posie­ka­ne warzy­wa prze­łóż na dużą patel­nię, z kil­ko­ma łyż­ka­mi oli­wy, szczyp­tą soli i pie­przu. Smaż przez oko­ło 5 minut lub do mięk­ko­ści, mie­sza­jąc. Dodaj skór­kę z cytry­ny oraz sok — gotuj przez kolej­ne 5 minut lub do uzy­ska­nia zło­te­go kolo­ru.W mię­dzy­cza­sie wrzuć kawał­ki indy­ka na patel­nię, dodaj sos bar­be­cue i gotuj przez 5 do 10 minut, aż będzie chru­pią­cy i lek­ko kar­me­li­zo­wa­ny.

Tor­til­le pod­grzej na suchej patel­ni, a następ­nie podziel i ułóż rów­ne ilo­ści ryżu i indy­ka na jed­nej stro­nie każ­dej tor­til­li. Posyp zacho­wa­ny­mi liść­mi kolen­dry i pokrusz na wierzch fetę. Zwiń je, cho­wa­jąc po jed­nej stro­nie, aby uzy­skać czte­ry otwar­te bur­ri­to.

Poda­waj z por­cją jogur­tu, ostrym sosem chil­li oraz kieł­ka­mi pora, któ­re świet­nie dopeł­nia­ją cało­ści.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content