Słodkie placki ziemniaczane z jajkami w koszulkach

4 porcje

30 minut

łatwe

4 jaj­ka
oli­wa
szczyp­ta soli
50 g haris­sy
200 g jogur­tu grec­kie­go
garść kieł­ków lucer­ny i brokułu

Skład­ni­ki na plac­ki:
500 g słod­kich ziem­nia­ków, obra­ne i star­te
200 g mąki
1 mała posie­ka­na pie­trusz­ka
4 biał­ka jaj
50 g haris­sa
szczyp­ta soli
olej do smażenia

Aby zro­bić plac­ki ziem­nia­cza­ne, wyci­śnij z nich nad­miar pły­nu, a następ­nie połącz je w misce z: mąką, pie­trusz­ką, biał­kiem z jaj, haris­są i solą, aż skład­ni­ki ład­nie połą­czą się.
Z tej ilo­ści skład­ni­ków powin­no się udać ufor­mo­wać 8 plac­ków ziem­nia­cza­nych. Roz­grzej spo­rą ilość ole­ju na patel­ni. W dwóch par­tiach smaż plac­ki z każ­dej stro­ny na zło­ty kolor i aby były chru­pią­ce. Po usma­że­niu odłóż je na papie­ro­wy ręcz­nik, by pozbyć się nad­mia­ru tłuszczu.

Teraz czas na ugo­to­wa­nie jaj w koszul­ce. Co wca­le nie jest takie trud­ne jak może się wyda­wać. Zago­tuj w garn­ku spo­rą ilość wody, dodaj sól do sma­ku i 2 łyż­ki octu. Doda­nie ostat­nie­go skład­ni­ka spra­wi że biał­ko jaj szyb­ciej się zetnie i nie będzie stra­chu, że roz­pad­ną się. Zatem do dzie­ła! Gotuj je przez 3 minu­ty, wów­czas żółt­ka wciąż pozo­sta­ną płyn­ne, a o taki efekt wła­śnie nam cho­dzi! Goto­we wyj­mij łyż­ką cedza­ko­wą i ostroż­nie odcedź na papie­rze kuchen­nym.Czas na skła­da­nie dania w całość. Roz­sma­ruj tro­chę haris­sy, jogur­tu i oli­wy na środ­ku czte­rech tale­rzy. Dodaj po jed­nym plac­ku na każ­dy talerz, dołóż spo­rą ilość jogur­tu i przy­kryj go kolej­nym plac­kiem. Na wierzch połóż nie­co jogur­tu oraz jaj­ko w koszul­ce, a całe danie wykończ dużą ilo­ścią kiełków. 

Do tego prze­pi­su świet­nie pasu­ją deli­kat­ne kieł­ki lucer­ny i pikant­ne kieł­ki bro­ku­łu dla kon­tra­stu. To danie z cha­rak­te­rem, któ­re z pew­no­ścią zasko­czy Was sma­kiem. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content