Tadżin z kurczaka z kiełkami i fetą 

5 porcji

1 godzina

średnie

2 łyż­ki ole­ju koko­so­we­go
1 duża czer­wo­na cebu­la, pokro­jo­na w piór­ka
1 czer­wo­na papry­ka, drob­no pokro­jo­na
3 ząb­ki czosn­ku, drob­no posie­ka­ne
10 file­tów ud kur­cza­ka (bez kości i bez skó­ry)
pół łyżecz­ki mie­lo­ne­go cyna­mo­nu
pół łyżecz­ki mie­lo­nej kur­ku­my
pół łyżecz­ki wędzo­nej papry­ki
1 łyż­ka prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
250 ml wywa­ru z kur­cza­ka
6 suszo­nych more­li pokro­jo­nych na pół
200 g cie­cie­rzy­cy z pusz­ki, odsą­czo­nej i spłu­ka­nej
pół łyżecz­ki nasion kmin­ku
50 g fety
mały pęczek kolen­dry, gru­bo posie­ka­ny
garść kieł­ków pora
sól i pieprz

Na śred­nim ogniu roz­grze­wa­my w garn­ku 1 łyż­kę ole­ju koko­so­we­go. Po sto­pie­niu i roz­grza­niu dodaj cebu­lę, sól, pieprz i czo­snek. Smaż, mie­sza­jąc regu­lar­nie, przez 3–4 minu­ty lub do momen­tu, aż cebu­la zmięk­nie. Zwiększ ogień do mak­si­mum i dodaj udka z kur­cza­ka. Smaż wszyst­ko razem przez oko­ło 3 minu­ty, od cza­su do cza­su mie­sza­jąc.

Dodaj przy­pra­wy: cyna­mon, kur­ku­mę, wędzo­ną papry­kę oraz prze­cier pomi­do­ro­wy i smaż sta­le, mie­sza­jąc przez 1–2 minu­ty. Wlej wywar i dopro­wadź do wrze­nia. Zmniejsz ogień i gotuj przez 30 minut. Następ­nie dodaj suszo­ne more­le oraz cie­cie­rzy­cę i kon­ty­nu­uj goto­wa­nie na wol­nym ogniu przez kolej­ne 10 minut.Pod­czas gdy tadżin się gotu­je, pod­grzej na patel­ni kolej­ną łyż­kę ole­ju koko­so­we­go, dodaj kmi­nek i pod­smaż przez kil­ka sekund, a następ­nie dodaj posie­ka­ną papry­kę i smaż sta­le mie­sza­jąc przez 5 minut.

Całość dodaj do garn­ka, pogo­tuj jesz­cze chwi­lę, by skład­ni­ki połą­czy­ły się. Poda­waj tadżin na dużej misce. Danie wykończ kieł­ka­mi pora, fetą oraz kolen­drą.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content