Super przepis na Dzień Dziecka

4 porcje

45 minut

łatwe

 • Cia­sto na naleśnik:
 • 1,5 szklan­ki mle­ka,
  1,5 szklan­ki wody gazo­wa­nej,
  2 jaj­ka,
  2 szklan­ki mąki,
  szczyp­ta soli,
  masło kla­ro­wa­ne,
 • Farsz:
  kil­ka pla­strów ulu­bio­nej szyn­ki,
  kil­ka pla­strów żół­te­go sera,
  100 dag pie­cza­rek,
  sól i pieprz,
  2 łyż­ki masła,
 • Dodat­ki:
  3 rzod­kiew­ki
  kil­ka zie­lo­nych oli­wek
  2 duże gar­ści kiełków

Do misy mik­se­ra wlej mle­ko oraz wodę gazo­wa­ną, wbij jaj­ka oraz dodaj szczyp­tę soli. Całość ubij, aż skład­ni­ki ład­nie połą­czą się. Dodaj prze­sia­ną mąkę. Połącz skład­ni­ki dalej ubi­ja­jąc. Cia­sto jest odpo­wied­nio gęste kie­dy masa spły­wa z łyż­ki, a jed­no­cze­śnie zosta­je na jej grzbie­cie. Nale­śni­ki smaż na kla­ro­wa­nym maśle. 

Przy­go­to­wa­nie far­szu jest rów­nie szyb­kie jak przy­go­to­wa­nie nale­śni­ków. Pie­czar­ki kro­imy w pla­stry i sma­ży­my na maśle. Do sma­ku przy­pra­wia­my solą oraz pie­przem. Na każ­de­go nale­śni­ka roz­kła­da­my por­cje pie­cza­rek, pla­stry szyn­ki oraz ser. Ponie­waż nale­śni­ki mają być nie­spo­dzian­ką dla naszych pociech to musi­my jesz­cze popra­co­wać tro­chę nad ich wyglądem. 

Każ­de­go nale­śni­ka zwiń, a następ­nie ode­tnij koń­ców­ki, aby były ład­ne i rów­ne. Mają one przy­po­mi­nać ulu­bio­ne posta­ci z bajek. W tym przy­pad­ku z pla­strów rzod­kiew­ki zrób oku­la­ry, a z pokro­jo­nych oli­wek oczy, buzie oraz wło­sy. Danie będzie jesz­cze bar­dziej atrak­cyj­ne jeśli podasz je na kolo­ro­wych kieł­kach. W naszym prze­pi­sie uży­li­śmy zie­lo­nych kieł­ków sło­necz­ni­ka oraz lek­ko żół­tych kieł­ków rzodkiewki. 

No i goto­we! Jeste­śmy pew­ni, że Wasze dzie­ci będą zachwycone!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content