Super przepis na Dzień Dziecka

4 porcje

45 minut

łatwe

 • Cia­sto na nale­śnik:
 • 1,5 szklan­ki mle­ka,
  1,5 szklan­ki wody gazo­wa­nej,
  2 jaj­ka,
  2 szklan­ki mąki,
  szczyp­ta soli,
  masło kla­ro­wa­ne,
 • Farsz:
  kil­ka pla­strów ulu­bio­nej szyn­ki,
  kil­ka pla­strów żół­te­go sera,
  100 dag pie­cza­rek,
  sól i pieprz,
  2 łyż­ki masła,
 • Dodat­ki:
  3 rzod­kiew­ki
  kil­ka zie­lo­nych oli­wek
  2 duże gar­ści kieł­ków

Do misy mik­se­ra wlej mle­ko oraz wodę gazo­wa­ną, wbij jaj­ka oraz dodaj szczyp­tę soli. Całość ubij, aż skład­ni­ki ład­nie połą­czą się. Dodaj prze­sia­ną mąkę. Połącz skład­ni­ki dalej ubi­ja­jąc. Cia­sto jest odpo­wied­nio gęste kie­dy masa spły­wa z łyż­ki, a jed­no­cze­śnie zosta­je na jej grzbie­cie. Nale­śni­ki smaż na kla­ro­wa­nym maśle.

Przy­go­to­wa­nie far­szu jest rów­nie szyb­kie jak przy­go­to­wa­nie nale­śni­ków. Pie­czar­ki kro­imy w pla­stry i sma­ży­my na maśle. Do sma­ku przy­pra­wia­my solą oraz pie­przem. Na każ­de­go nale­śni­ka roz­kła­da­my por­cje pie­cza­rek, pla­stry szyn­ki oraz ser. Ponie­waż nale­śni­ki mają być nie­spo­dzian­ką dla naszych pociech to musi­my jesz­cze popra­co­wać tro­chę nad ich wyglą­dem.

Każ­de­go nale­śni­ka zwiń, a następ­nie ode­tnij koń­ców­ki, aby były ład­ne i rów­ne. Mają one przy­po­mi­nać ulu­bio­ne posta­ci z bajek. W tym przy­pad­ku z pla­strów rzod­kiew­ki zrób oku­la­ry, a z pokro­jo­nych oli­wek oczy, buzie oraz wło­sy. Danie będzie jesz­cze bar­dziej atrak­cyj­ne jeśli podasz je na kolo­ro­wych kieł­kach. W naszym prze­pi­sie uży­li­śmy zie­lo­nych kieł­ków sło­necz­ni­ka oraz lek­ko żół­tych kieł­ków rzod­kiew­ki.

No i goto­we! Jeste­śmy pew­ni, że Wasze dzie­ci będą zachwy­co­ne!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content