Chińska sałatka z kiełkami fasoli mung 

1 porcja

30 minut

łatwe

 • 1 łyżecz­ka octu ryżo­we­go
 • 1 łyż­ka ole­ju seza­mo­we­go
 • 3 łyż­ki sosu sojo­we­go 
 • 2 cm korze­nia świe­że­go imbi­ru
 • szczyp­ta ostrej papry­ki, mie­lo­nej kolen­dry
 • 1 pierś z kur­cza­ka bez skó­ry, upie­czo­na lub ugo­to­wa­na
 • 1 duża mar­chew­ka
 • garść kieł­ków faso­li mung 
 • garść pra­żo­nych nie­so­lo­nych orze­chów ziem­nych 
 • 1 cebul­ka dym­ka 
 • garść świe­żej kolen­dry
 • szczy­pio­rek

Zacznij od przy­go­to­wa­nia sosu: do miski wlej olej seza­mo­wy, ocet, sos sojo­wy, suszo­ne przy­pra­wy i star­ty na tar­ce o drob­nych oczkach imbir. Całość wymie­szaj i odstaw by sos nabrał mocy. Mar­chew­kę, przy pomo­cy obie­racz­ki do julien­ne pokrój w dłu­gie, cien­kie paski. Jeśli nie masz tego typu obie­racz­ki wystar­czy, że pokro­isz mar­chew­kę w cien­kie zapał­ki. Prze­łóż do garn­ka, dodaj odro­bi­nę wody i gotuj pod przy­kry­ciem, aż mar­chew­ka zmięk­nie, ale nadal będzie jędr­na. Kie­dy już będzie goto­wa, odstaw do prze­stu­dze­nia.

Pierś z kur­cza­ka pokrój na mniej­sze kawał­ki. Cebu­lę dym­kę pokrój w piór­ka. Do miski prze­łóż prze­stu­dzo­ną mar­chew­kę, kur­cza­ka, orze­chy, dym­kę oraz kieł­ki i wymie­szaj. Zalej sałat­kę wcze­śniej przy­go­to­wa­nym sosem, wymie­szaj i zaja­daj! Pro­ste? Jeste­śmy pew­ni, że tak! Jeste­śmy rów­nież pew­ni tego, że ten prze­pis przy­pad­nie Wam do gustu.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content