Maślana bułka z kiszonymi burakami, kozim serem i z bazyliowym pesto

4 porcje

30 minut

łatwe

4 buł­ki maśla­ne
masło do sma­że­nia
4 kiszo­ne bura­ki
1 mar­chew­ka
ser kozi
garść orze­chów (np. orzesz­ki ziem­ne nie­so­lo­ne)
duża garść kieł­ków jar­mu­żu

Roz­grzej patel­nię i upraż na niej orzesz­ki ziem­ne. Pod­rzu­caj nimi czę­sto i uwa­żaj na tem­pe­ra­tu­rę, bo szyb­ko moż­na je przy­pa­lić :slightly_smiling_face: Czas przy­go­to­wać warzy­wa, któ­re będą grać w naszej kanap­ce głów­ną rolę: bura­ki i mar­chew­kę pokrój w dłu­gie i cien­kie zapał­ki. Wymie­szaj je razem z pokru­szo­nym serem kozim i upra­żo­ny­mi orzesz­ka­mi ziem­ny­mi. Sól i pieprz jak zawsze do sma­ku. To jest nadzie­nie naszej kanap­ki, któ­re już jest pysz­ne, ale pod­ra­su­je­my je dodat­ko­wo domo­wym pesto bazy­lio­wym.

Pista­cje zmik­suj z bazy­lią, ole­jem oraz dwo­ma ząb­ka­mi czosn­ku. Oczy­wi­ście dopraw do sma­ku. Buł­kę roze­tnij i wewnętrz­ną stro­ną pod­smaż na maśle, następ­nie posma­ruj pesto i nałóż spo­rą ilość pokro­jo­nych bura­ków i mar­chew­ki z serem. Na wierzch ułóż dużą ilość kieł­ków jar­mu­żu, któ­re doda­dzą dodat­ko­wej ostro­ści. Jedz, póki cie­płe. Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content