Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

3 porcje

150 minut

łatwe

1 i 1/2 szklan­ki mąki pszen­nej
40 ml wrząt­ku
40 ml bar­dzo zim­nej wody
1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
1/2 łyżecz­ki soli
3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go
Olej do sma­że­nia
Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru
Garść kieł­ków bro­ku­ła
Płat­ki chil­li (według uzna­nia)
2–3 ząb­ki czosn­ku drob­no pokrojone

Przy­go­tuj dużą miskę, wsyp do niej mąkę, któ­rą wymie­szaj z prosz­kiem do pie­cze­nia i solą. Podziel suche skład­ni­ki na dwie rów­ne czę­ści, do jed­nej dodaj wrzą­tek, a do dru­giej bar­dzo zim­ną wodę. (Tem­pe­ra­tu­ra wody ma bar­dzo duże zna­cze­nie w tym prze­pi­sie). Każ­de cia­sto zagnieć osob­no, a póź­niej połącz je razem. Będzie ono dość twar­de, ale nie zra­żaj się tym. Takie ma być. Prze­łóż cia­sto do natłusz­czo­nej miski i przy­kryj ście­recz­ką, odstaw na 2 godzi­ny.
Czas na wał­ko­wa­nie! Stol­ni­cę posyp mąką i roz­wał­kuj cie­niut­ko cia­sto. Musisz się do tego nie­co przy­ło­żyć, ale war­to! Posma­ruj pla­cek ole­jem seza­mo­wym, posyp czosn­kiem, chil­li, kieł­ka­mi bro­ku­ła oraz szczy­pior­kiem. Cia­sto zwiń w rulon i pokrój na oko­ło 4 cm rol­ki. Każ­dą z nich roz­wał­kuj, na bar­dzo cien­kie plac­ki. Plac­ki smaż na roz­grza­nym ole­ju. Trwa to napraw­dę chwi­lę.Ide­al­nie sma­ku­ją z sosem sojo­wym z odro­bi­ną octu ryżo­we­go, czosn­ku i imbi­ru. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Skip to content