Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

6 porcji

30 minut

łatwe

4 jaj­ka
100 g sera żół­te­go
1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym
8 łyżek majo­ne­zu
kieł­ki jar­mu­żu
pół pusz­ki kuku­ry­dzy
pół pusz­ki grosz­ku
sól
pieprz

Wszyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na poda­nie takiej sałat­ki jest uło­że­nie jej war­stwo­wo w wyso­kich kie­lisz­kach. Wyglą­da to nie­sa­mo­wi­cie zachę­ca­ją­co, nieprawdaż? 

Jaj­ka ugo­tuj na twar­do, ostudź, prze­krój na pół i oddziel żółt­ko od biał­ka. Zetrzyj oba na tar­ce, umiesz­cza­jąc w osob­nych misecz­kach. Ser żół­ty pokrój w nie­wiel­ką kost­kę, odstaw na bok. Tuń­czy­ka wrzuć na sit­ko i pozwól mu odsą­czyć się z zale­wy. Tak samo postąp z kuku­ry­dzą oraz groszkiem. 

Czas na skła­da­nie! Tak napraw­dę jest to dowol­ne, jak to zro­bisz. Cho­dzi jedy­nie, o to by po tro­chu w każ­dym kie­lisz­ku war­stwo­wo poja­wi­ły się wszyst­kie skład­ni­ki. Baw się kolo­ra­mi, aby wyglą­da­ła jak naj­bar­dziej zachę­ca­ją­co! Istot­ne jest, by zabez­pie­czyć sałat­kę majo­ne­zem, czy­li aby na samej górze poja­wi­ła się jego warstwa. 

Oczy­wi­ście my dodat­ko­wo doda­je­my kieł­ki jar­mu­żu, bo sma­ku­ją i wyglą­da­ją zachwycająco!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Tofu, które będziesz jeść bez końca!

Tofu, które będziesz jeść bez końca!

Tofu, któ­re będziesz jeść bez końca!2 opa­ko­wa­nia tofu, pokro­jo­ne­go w kost­kę 2 łyż­ki sosu sojo­we­go 6 łyżek mąki kuku­ry­dzia­nej lub ziem­nia­cza­nej olej Skład­ni­ki sos: 3 łyż­ki sosu słod­ko-pikant­ne­go chil­li  3 łyż­ki octu jabł­ko­we­go 5 łyżek bulio­nu warzyw­ne­go lub wody 2…

Skip to content