Tofu, które będziesz jeść bez końca!

4 porcje

30 minut

średnie

2 opa­ko­wa­nia tofu, pokro­jo­ne­go w kost­kę
2 łyż­ki sosu sojo­we­go
6 łyżek mąki kuku­ry­dzia­nej lub ziem­nia­cza­nej
olej

Skład­ni­ki sos:
3 łyż­ki sosu słod­ko-pikant­ne­go chil­li 
3 łyż­ki octu jabł­ko­we­go
5 łyżek bulio­nu warzyw­ne­go lub wody
2 łyż­ki mio­du
1/8 łyżecz­ki płat­ków czer­wo­nej papry­ki, opcjonalnie

Skład­ni­ki na sałat­kę:
1 świe­ży ogó­rek
1 duża mar­chew­ka
kil­ka rzodkiewek

Skład­ni­ki sosu:
1/4 szklan­ki octu ryżo­we­go
1 łyż­ka cukru pudru
2 łyż­ki wody
2 ząb­ki czosn­ku pokro­jo­ne w cien­kie pla­ster­ki 
2 cm star­te­go imbi­ru
1 małe świe­że czer­wo­ne chil­li, bez nasion, pokro­jo­ne w cien­kie pla­ster­ki
duża garść kieł­ków koniczyny

Pokro­jo­ne w kost­kę tofu włóż do worecz­ka i dodaj mąkę ziem­nia­cza­ną lub kuku­ry­dzia­ną. Róż­ni­ca w wybo­rze mąki, któ­rej uży­jesz jest taka, że mąka kuku­ry­dzia­na spra­wi, że danie będzie bar­dziej chrupiące. 

Gdy kost­ki tofu zosta­ną pokry­te mąką, pod­grzej tro­chę ole­ju na patel­ni i dodaj kost­ki tofu. Smaż kost­ki tofu na śred­nim ogniu, aż wszyst­kie stro­ny będą zło­to­brą­zo­we. Wyj­mij tofu z patel­ni i odsącz z tłusz­czu na papie­ro­wym ręcz­ni­ku.W misce wymie­szaj wszyst­kie skład­ni­ki sosu. Dodaj sos na patel­nię i gotuj na śred­nim ogniu, aż zgęst­nie­je, czę­sto mieszając.

Na koniec dodaj kost­ki tofu, zamie­szaj i gotuj jesz­cze przez 1 do 2 minut.Poda­waj z goto­wa­nym bia­łym ryżem lub sałat­ką w sty­lu azjatyckim.

Za pomo­cą obie­racz­ki do warzyw pokrój ogór­ka oraz mar­chew­kę w pasecz­ki julienn. Rzod­kiew­kę prze­krój na pół następ­nie w pla­ster­ki i słup­ki. Wymie­szaj wszyst­kie warzy­wa razem.

To co spra­wia, że ta sałat­ka nabie­ra azja­tyc­kie­go twi­stu jest sos. W misecz­ce wymie­szaj ocet ryżo­wy, dodaj cukier puder i mie­szaj tak dłu­go aż roz­pu­ści się. Dodaj wodę, czo­snek, imbir oraz chilli.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content