Shakshuka z kiełkami

2 porcje

25 minut

łatwe

3 łyż­ki oli­wy z oli­wek
2 duże cebu­le, cien­ko pokro­jo­ne
1 czer­wo­na papry­ka pokro­jo­na w kost­kę
1 żół­ta papry­ka pokro­jo­na w kost­kę
garść czer­wo­nych i żół­tych pomi­dor­ków cher­ry
3 ząb­ki czosn­ku, drob­no posie­ka­ne

½ łyżecz­ki kmin­ku
½ łyżecz­ki pie­przu cay­en­ne
1 łyżecz­ka wędzo­nej papry­ki
1 pusz­ka pomi­do­rów
1 duża garść kieł­ków rzod­kiew­ki
4 jaj­ka z wol­ne­go wybie­gu

sól i świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz
opcjo­nal­nie cukier

Na dużej patel­ni z pokryw­ką roz­grzej oli­wę. Dodaj cebu­lę i papry­kę, dopraw solą i pie­przem. Gotuj na śred­nim ogniu, aż zmięk­ną. Dodaj czo­snek i smaż przez kolej­ne 2 minu­ty. Dodaj przy­pra­wy: kmi­nek oraz pieprz cay­en­ne. Pod­smaż chwi­lę, aby uwol­ni­ły swój aromat. 

Następ­nie dodaj pomi­dor­ki cher­ry i smaż jesz­cze przez kil­ka minut. Czas na doda­nie pomi­do­rów z pusz­ki. Gotuj całość na wol­nym ogniu przez oko­ło 10 minut bez przy­kry­cia, aż płyn nie­co się zre­du­ku­je. Spró­buj po 5 minu­tach i dodaj tro­chę cukru, jeśli uwa­żasz, że pomi­do­ry tego potrze­bu­ją. Miej oko na tek­stu­rę — nie powin­na być ona zbyt płynna.

Zrób w sosie 4 małe doł­ki i wbij do każ­de­go jaj­ko. Gotuj jesz­cze przez kil­ka minut, aż biał­ka się zetną, a żółt­ka nadal będą rzad­kie. Na koniec posyp shak­shu­ke spo­rą ilo­ścią kieł­ków oraz dopraw solą oraz pie­przem. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content