Zupa krem z dyni

6 porcji

35 minut

łatwe

2 łyż­ki oli­wy
2 cebu­le, drob­no posie­ka­ne
1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawał­ki
700 ml bulio­nu warzyw­ne­go
150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki
Do poda­nia:
Duża garść kieł­ków słonecznika

Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez 5 minut, aż będą miękkie.Następnie dodaj na patel­nię 1 kg pokro­jo­nej dyni i gotuj przez 8–10 minut, od cza­su do cza­su mie­sza­jąc, aż zacznie mięk­nąć i się zarumieni.Wlej na patel­nię 700 ml bulio­nu warzyw­ne­go i dopraw solą i pie­przem. Dopro­wadź do wrze­nia, a następ­nie gotuj na wol­nym ogniu przez 10 minut, aż dynia będzie bar­dzo miękka.

Wlej na patel­nię 150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki, zago­tuj, a następ­nie zmik­suj blen­de­rem na purée. Aby uzy­skać wyjąt­ko­wo aksa­mit­ną kon­sy­sten­cję, zupę moż­na prze­lać przez drob­ne sito.

Poda­waj z kieł­ka­mi sło­necz­ni­ka, któ­re będą świet­nym kon­tra­stem dla gład­kiej zupy. Doda­dzą jej chrup­kiej kon­sy­sten­cji oraz orze­cho­we­go posmaku.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content