Kurczak po czerkiesku

6 porcji

2 godziny

średnie

1 kur­czak
1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiart­ki
1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry czę­ści
2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki
sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz
3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skór­ki
175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów wło­skich
1/2 łyżecz­ki papry­ki w prosz­ku
1 roz­tar­ty ząbek czosn­ku
1/2 łyżecz­ki papry­ki w prosz­ku roz­mie­sza­nej w 1 łyż­ce ole­ju z orze­chów wło­skich do poda­nia
kieł­ki brokuła

Do garn­ka włóż kur­cza­ka, pie­trusz­kę, cebu­lę i mar­chew­kę i zalej taką ilo­ścią wody, aby to wszyst­ko przy­kryć. Gar­nek postaw na śred­nim ogniu i gotuj do momen­tu, aż na powierzch­ni zaczną poja­wiać się pęche­rzy­ki powie­trza. Dopraw do sma­ku i gotuj przez kolej­ne pół­to­rej godzi­ny, do momen­tu aż kur­czak będzie mięk­ki.
Odstaw całość do osty­gnię­cia. Czas zająć się kur­cza­kiem — prze­łóż go na talerz, usuń kości i skó­rę, a mię­so odstaw na bok. Pozo­sta­ło­ści po mię­sie włóż do ron­dla i dopro­wadź do wrze­nia. Całość gotuj, aż bulion odpa­ru­je o poło­wę. Prze­cedź go i zacho­waj na póź­niej, do sosu.

Mię­so z kur­cza­ka pokrój na paski o dłu­go­ści 5 cm i prze­łóż do miski. Wlej do niej 2 łyż­ki bulio­nu. Całość przy­kryj i scho­waj do lodów­ki do schło­dze­nia. Przy­go­tuj bulion i namocz w nim taką ilość pie­czy­wa, aby były one w cało­ści nim przy­kry­te. Odci­śnij nad­miar pły­nu. Chleb pokrusz do pojem­ni­ka robo­ta kuchen­ne­go, dołóż orze­chy, papry­kę w prosz­ku i star­ty czo­snek. Ucie­raj, aż skład­ni­ki się ze sobą połą­czą. Do cało­ści dole­waj stop­nio­wo 250 ml cie­płe­go bulio­nu. Z wszyst­kie­go ma powstać gład­ki, ale gęsty sos.

1/3 sosu wymie­szaj z mię­sem, a resz­tą posma­ruj kur­cza­ka. Przy­kryj danie folią spo­żyw­czą i schłodź je w lodów­ce. Poda­waj mię­so na zim­no, skro­pio­ne ole­jem wymie­sza­nym z papry­ką i z kieł­ka­mi brokuła.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content