Placki ziemniaczane z kozim serem

2 porcje

35 minut

łatwe

500 g mączy­stych ziem­nia­ków, obra­nych i gru­bo star­tych
1 mała cebu­la, gru­bo star­ta
1 mała mar­chew, oskro­ba­na i gru­bo star­ta
1 jaj­ko
3 łyż­ki mąki
30 g sera kozie­go, roz­drob­nio­ne­go widel­cem
2 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go
miał­ka sól mor­ska
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz

Do poda­nia:
śmie­ta­na
garść kieł­ków pora

Roz­grzej pie­kar­nik do tem­pe­ra­tu­ry 180°C. Wyłóż bla­chę papie­rem do pie­cze­nia. W misce wymie­szaj wszyst­kie skład­ni­ki oprócz ole­ju. Dopraw dużą ilo­ścią soli i pie­przu. Na dużej patel­ni roz­grzej olej.

Na roz­grza­ny olej wrzuć po łyż­ce cia­sta i smaż po 2 minu­ty. Ostroż­nie prze­wróć na dru­gą stro­nę i smaż, aż przy­ru­mie­nią się na zło­ci­sty kolor. Prze­łóż plac­ki ziem­nia­cza­ne na przy­go­to­wa­ną bla­chę i piecz 5–10 minut.

Plac­ki poda­waj ze śmie­ta­ną oraz kieł­ka­mi pora. Pysz­ne i pro­ste danie gotowe!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content