Nowojorska kanapka z pastrami, kiszoną kapustą i korniszonami.

1 porcja

10 minut

łatwe

2 duże krom­ki chle­ba żyt­nie­go gru­bo­ści 1 cm
majo­nez
3 czu­ba­te łyż­ki kiszo­nej kapu­sty
1 świe­że czer­wo­ne chil­li, pozba­wio­ne nasion i drob­no pokro­jo­ne
3 pla­stry pastra­mi
kil­ka kor­ni­szo­nów
60 g sera szwaj­car­skie­go
duża garść kieł­ków brokułu

Gril­luj krom­kę chle­ba na patel­ni gril­lo­wej, aż będą lek­ko opie­czo­ne z obu stron, a następ­nie posma­ruj je majo­ne­zem po jed­nej stro­nie. Połóż kil­ka cien­ko pokro­jo­nych pla­ster­ków sera. A teraz klu­czo­wy skład­nik tego dania, czy­li pastra­mi!  (Widzie­li­ście ape­tycz­ne zdję­cia kana­pek z wie­lo­ma war­stwa­mi woło­wej wędli­ny? To wła­śnie pastra­mi, czy­li to, czym  zaja­da­ją się w Sta­nach Zjednoczonych. 

Powsta­ło wie­le kul­to­wych miejsc, któ­re ser­wu­ją swo­je wła­sne waria­cje tych kana­pek i sprze­da­ją je z wiel­kim suk­ce­sem ). Gdzie dostać pastra­mi? W dużych mar­ke­tach lub w skle­pach spo­żyw­czych, któ­re sprze­da­ją pro­duk­ty zagra­nicz­ne.  Następ­nie dodaj tro­chę kiszo­nej kapu­sty, chil­li i pokro­jo­ne korniszony.

Prze­nieś całość na roz­grza­ny grill wraz z dru­gą krom­ką chle­ba (opiecz ją rów­nież z dwóch stron). Pozo­staw na gril­lu tak dłu­go, aż ser się roz­pu­ści. Zdej­mij krom­kę wraz dodat­ka­mi  z gril­la, dorzuć spo­rą ilość kieł­ków bro­ku­łu i wykończ kanap­kę ostat­nim kawał­kiem chleba. 

Lek­ko doci­śnij i użyj wyka­łacz­ki, aby utrzy­mać całość razem. A teraz czas by zaja­dać! Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content