Hot dog w stylu nowojorskim

6 porcji

35 minut

łatwe

2 łyż­ki ole­ju
1 śred­nia żół­ta cebu­la, drob­no posie­ka­na
1/4 łyżecz­ki gru­bej soli
1 ząbek czosn­ku, posie­ka­ny
1 łyż­ka kon­cen­tra­tu pomi­do­ro­we­go
2 łyż­ki octu z czer­wo­ne­go wina
1/2 łyżecz­ki sri­ra­cha 
1 łyżecz­ka cukru pudru
6 paró­wek
6 bułe­czek do hot dogów
ostra musz­tar­da do poda­nia
spo­ra garść kieł­ków brokułu

Roz­grzej olej w małym ron­del­ku na śred­nim ogniu. Gdy olej zacznie migo­tać, dodaj cebu­lę. Smaż od cza­su, do cza­su mie­sza­jąc, do mięk­ko­ści i zło­ci­ste­go kolo­ru. Powin­no to zająć oko­ło 8–10 minut. Dodaj czo­snek i kon­ty­nu­uj goto­wa­nie jesz­cze 1 minu­tę. Wymie­szaj z kon­cen­tra­tem pomi­do­ro­wym, octem z czer­wo­ne­go wina, ostrym sri­ra­cha, cukrem i 1/2 szklan­ki wody. Dopro­wadź do wrze­nia, zmniejsz ogień i powo­li gotuj, od cza­su do cza­su mie­sza­jąc, aż cebu­la będzie gęsta i błyszcząca.

Wybierz gar­nek, w któ­rym bez pro­ble­mu zmie­ścisz parów­ki i zago­tuj w nim wodę. Dodaj hot dogi, zmniejsz tem­pe­ra­tu­rę, utrzy­mu­jąc wodę na wol­nym ogniu i pod­grze­waj przez co naj­mniej 10 minut lub do momen­tu podania.

Wyłóż kosz do goto­wa­nia na parze trze­ma war­stwa­mi gazy i włóż do garn­ka z wrzą­cą wodą. Umieść bułecz­ki z hot doga­mi na gazie, przy­kryj gar­nek i pozo­staw je tam na 2 minuty.

Skła­da­nie: Umieść hot dogi w bułecz­kach, posyp cebu­lą, dodaj ostrą musz­tar­dę (opcjo­nal­nie kiszo­ną kapu­stą) keczup i nie­co kieł­ków aby prze­my­cić zdro­wych wita­min i chrupkości.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content