Grillowane pomidory z imbirem, chili i czosnkiem

4 porcje

25 minut

łatwe

75 ml oli­wy
3–4 łagod­ne czer­wo­ne chi­li, pokro­jo­ne w pla­ster­ki — (zostaw pest­ki, jeśli lubisz ostre sma­ki)
8 ząb­ków czosn­ku, pokro­jo­nych w cien­kie pla­ster­ki
4 cm imbi­ru, pokro­jo­ne­go w cien­kie paski
Łody­gi kolen­dry (pokro­jo­ne na kawał­ki dłu­go­ści 4 cm)
Kil­ka liści kolen­dry do przy­bra­nia
1 kg doj­rza­łych pomi­do­rów (4 sztu­ki), pokro­jo­nych w pla­stry gru­bo­ści 1 cm
1½ łyżecz­ki nasion czar­nej gor­czy­cy, lek­ko upra­żo­nych
sól mor­ska w płat­kach i czar­ny pieprz

Moc­no roz­grzej grill w piekarniku.

Wlej oli­wę do ron­dla i roz­grzej na śred­nim ogniu. Wrzuć chi­li, czo­snek oraz imbir i smaż 5 minut, czę­sto mie­sza­jąc, aż czo­snek zacznie się rumie­nić. Dodaj łody­gi kolen­dry i smaż 2–3 minu­ty, aż czo­snek zmie­ni kolor na zło­ty, a chi­li zacznie pach­nieć. Prze­łóż aro­ma­tycz­ne dodat­ki na talerz łyż­ką cedza­ko­wą (żeby oli­wa zosta­ła w ron­dlu) i odstaw na bok.

Roz­łóż pla­stry pomi­do­rów na bla­sze o wymia­rach 30 × 40 cm, tak by na sie­bie nie zacho­dzi­ły. Posma­ruj 2 łyż­ka­mi oli­wy z ron­dla, posyp solą w płat­kach oraz spo­rą ilo­ścią pie­przu. Wstaw bla­chę do pie­kar­ni­ka oko­ło 5 cm poni­żej gril­la i piecz 10–20 minut, dopó­ki pomi­do­ry nie zaczną ciem­nieć. Wyj­mij z pie­kar­ni­ka, polej pozo­sta­łą oli­wą, posyp aro­ma­tycz­ny­mi dodat­ka­mi i odstaw na 10 minut.

Podaj pomi­do­ry pro­sto z bla­chy lub prze­łóż na duży pół­mi­sek, tak by pla­stry tro­chę na sie­bie zacho­dzi­ły. Posyp liść­mi kolen­dry oraz gor­czy­cą, polej oli­wą i soka­mi z blachy.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content