Ziemniaki w mundurkach z jajkiem i tuńczykiem

4 porcje

1,5 godziny

łatwe

4 duże ziem­nia­ki do pie­cze­nia
1 łyż­ka oli­wy i tro­chę do poda­nia
4 jaj­ka, ugo­to­wa­ne na pół­mięk­ko (6 minut), prze­płu­ka­ne zim­ną wodą
sól mor­ska w płatkach

Skład­ni­ki sos:
5 łyżek majo­ne­zu
3 łyż­ki soku z cytry­ny
25 g natki pie­trusz­ki
120 g dobre­go tuń­czy­ka w ole­ju odsą­czo­ne­go
20 g małych kapa­rów
2 file­ty ancho­is w ole­ju
1 ząbek czosn­ku, zmiaż­dżo­ny
180 ml oliwy

To połą­cze­nie dwóch naj­prost­szych, krze­pią­cych dań: pie­czo­nych ziem­nia­ków i jajek. Jeśli chcesz, by było jesz­cze bar­dziej sycą­ce, dodaj do sosu wię­cej tuń­czy­ka. Sos ton­na­to moż­na zro­bić dzień wcze­śniej i prze­cho­wać w lodówce. 

To danie jest prze-py-szne!Roz­grzej pie­kar­nik do 220°C z ter­mo­obie­giem.Roz­łóż ziem­nia­ki na bla­sze, skrop oli­wą, posól i piecz 50–55 minut, aż skór­ka będzie chru­pią­ca, a śro­dek mięk­ki. Wyj­mij z pie­kar­ni­ka i odstaw na bok.Gdy ziem­nia­ki się pie­ką, zrób sos. 

Umieść w malak­se­rze majo­nez, sok z cytry­ny, natkę pie­trusz­ki, tuń­czy­ka, ancho­is, poło­wę kapa­rów i czo­snek. Zmik­suj przez minu­tę na nie­zbyt gład­ką pastę, zdej­mu­jąc ją łopat­ką ze ścia­nek. Nie wyłą­cza­jąc malak­se­ra, powo­li dolej oli­wę rów­nym stru­mie­niem, aż sos będzie miał kon­sy­sten­cję rzad­kie­go majonezu. 

Odstaw na bok. Pona­ci­naj ziem­nia­ki, żeby je pra­wie (ale nie cał­kiem) prze­kro­ić na pół. Deli­kat­nie ści­śnij, by miąższ tro­chę się roz­luź­nił i posyp każ­de­go ziem­nia­ka szczyp­tą soli. Polej sosem, a na wierz­chu połóż prze­kro­jo­ne na pół jaj­ko, tak by żółt­ko wpły­nę­ło do sosu. 

Posyp pozo­sta­łą natką, kapa­ra­mi i kieł­ka­mi rzod­kiew­ki, któ­re doda­dzą daniu dodat­ko­wej struk­tu­ry, świe­żo­ści oraz nie­co ostroż­no­ści. Na koniec skrop oli­wą i podaj.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content