Kuchnia Jerozolimy. Tradycyjne Kofty

6 porcje

45 minut

ŚREDNI

150 g jasnej pasty tahi­ni 
5 łyżek soku z cytry­ny 
120 ml wody 
1 śred­niej wiel­ko­ści ząbek czosn­ku prze­ci­śnię­ty przez pra­skę 
2 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go
50 g nie­so­lo­ne­go masła
słod­ka papry­ka
słod­ka papry­ka, do oprószenia 

KOFTY:
400 g mie­lo­nej jagnię­ci­ny, mie­lo­nej cie­lę­ci­ny lub woło­wi­ny 
1 mała cebu­la (ok. 150 g), drob­no posie­ka­na
2 duże ząb­ki czosn­ku prze­ci­śnię­te przez pra­skę 
50 g pra­żo­nych, gru­bo posie­ka­nych orze­chów pinio­wych i tro­chę całych do przy­bra­nia 
30 g posie­ka­nej natki pie­trusz­ki i tro­chę do przy­bra­nia 
1 duża, nie­zbyt ostra chi­li bez nasion, drob­no posie­ka­na 
1,5 łyżecz­ki cyna­mo­nu 
1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go zie­la angiel­skie­go 
3/4 łyżecz­ki star­tej gał­ki musz­ka­to­ło­wej
1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go czar­ne­go pie­przu
1,5 łyżecz­ki soli

Włóż wszyst­kie skład­ni­ki na kofty do miski i sta­ran­nie wymie­szaj ręka­mi. Ufor­muj z masy mini­tor­pe­dy o dłu­go­ści mniej wię­cej 8 cm (oko­ło 60 g każ­da). Wyrób, a następ­nie dobrze ści­śnij kofty, żeby nie roz­pa­dły się i zacho­wa­ły kształt. Ułóż je na pół­mi­sku i wstaw do lodów­ki aż do momen­tu pieczenia. 

Suro­we kofty możesz prze­cho­wy­wać nie dłu­żej niż jeden dzień. 

Roz­grzej pie­kar­nik do 220°C z ter­mo­obie­giem. W śred­niej misce wymie­szaj pastę tahi­ni, sok z cytry­ny, wodę, czo­snek i 4 łyżecz­ki soli. Sos powi­nien mieć kon­sy­sten­cję nie­co bar­dziej płyn­ną od mio­du. Jeśli trze­ba, dodaj jed­ną lub dwie łyż­ki wody. Roz­grzej olej sło­necz­ni­ko­wy na dużej patel­ni i usmaż kofty na sil­nym ogniu. Naj­le­piej zrób to par­tia­mi, żeby się nie poskle­ja­ły. Obsmaż je z każ­dej stro­ny na zło­to­brą­zo­wo, mniej wię­cej po 6 minut na par­tię. Powin­ny być śred­nio wysmażone, 

Prze­łóż kofty z patel­ni na bla­chę do pie­cze­nia. Jeśli chcesz podać je śred­nio albo dobrze wysma­żo­ne, wstaw bla­chę do pie­kar­ni­ka na 2–4 minu­ty. Wlej sos tahi­ni na bla­chę z kofta­mi, tak by pokrył dno. Jeśli chcesz, możesz też polać nim kofty, ale zostaw część mię­sa bez sosu. Włóż bla­chę do pie­kar­ni­ka jesz­cze na minu­tę lub dwie, żeby lek­ko pod­grzać sos. Jeśli uży­wasz masła, stop je w małym ron­del­ku i pozwól mu się odro­bi­nę zru­mie­nić, ale uwa­żaj, żeby się nie przypaliło. 

Zaraz po wyję­ciu z pie­kar­ni­ka polej mię­so sto­pio­nym masłem. Posyp orze­cha­mi pinio­wy­mi i pie­trusz­ką, a na koniec odro­bi­ną papry­ki. Poda­waj od razu.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content