Szybka pizza z patelni

4 porcje

25 minut

ŁATWY

4 goto­we spody do pizzy

Skład­ni­ki sos:
oliwa
2 ząb­ki czosnku
2 pusz­ki pokro­jo­nych pomidorów
3 łyżecz­ki suszo­ne­go oregano
kil­ka list­ków świe­żej bazylii
2 łyżecz­ki cukru
sól i pieprz

Dodat­ki:
2 kul­ki mozzarelli
kil­ka pla­strów szyn­ki dłu­go dojrzewającej
kieł­ki brokułu

Zacznij od ugo­to­wa­nia sosu. Możesz przy­go­to­wać go sam i my przed­sta­wia­my nasz spraw­dzo­ny prze­pis lub wyko­rzy­stać pas­sa­tę. Do garn­ka wlej solid­ny chlust oli­wy i ząb­ki czosn­ku, któ­re mają się lek­ko zaru­mie­nić w roz­grza­nej oli­wie. Kie­dy zaczną nabie­rać kolo­ru dodaj jed­nym szyb­kiem ruchem pomi­do­ry. Dodaj przy­pra­wy: cukier, sól, pieprz oraz ore­ga­no. Zostaw sos, niech nabie­ra mocy i sma­ku. Na koniec porwij i dodaj kil­ka list­ków świe­żej bazy­lii. Jest goto­wy gdy sta­now­czo zre­du­ku­je swo­ją objętość.

Roz­grzej patel­nię i połóż na niej goto­wy pla­cek piz­zy. Możesz go zna­leźć bez pro­ble­my w dużych mar­ke­tach. Świet­nie sma­ku­je, jest bar­dzo pro­sty w uży­ciu i zaosz­czę­dzi Twój czas. Wystar­czy, że będziesz go sma­żyć na śred­nim ogniu, bez uży­cia żad­ne­go tłusz­czu. Plac­ki są czymś pomię­dzy tra­dy­cyj­nym cia­stem do piz­zy, a pod­pło­my­ka­mi. Posma­ruj gór­ną część plac­ka sosem, roz­łóż kawał­ki moz­za­rel­li, połóż dobrej jako­ści szyn­kę. Przy­kryj całość szklan­ką pokryw­ką na oko­ło 5–6 minut. Czyż to nie było pro­ste? Po upły­wie tego cza­su piz­za jest goto­wa. Miłym dodat­kiem do piz­zy jest doda­nie np. świe­żej ruko­li. My doda­je­my chru­pią­ce i lek­ko ostre kieł­ki bro­ku­łu. Doda­ją piz­zy pysz­nej świe­żo­ści i mnó­stwa wita­min. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content