Chilli con carne do karmienia tłumów

10 porcji

2–3 godziny

ŁATWY

2 paprycz­ki jala­pe­ño
2 czer­wo­ne cebu­le
4 ząb­ki czosn­ku
1 pęczek świe­żej kolen­dry
3 świe­że czer­wo­ne paprycz­ki chil­li
oli­wa
2 mar­chew­ki
1½ łyż­ki wędzo­nej papry­ki
1 laska cyna­mo­nu
1 łyż­ka kmin­ku
500 g mie­lo­nej wie­przo­wi­ny 
500 g mie­lo­nej woło­wi­ny 
4 x 400 g puszek pomi­do­rów
3 papry­ki o mie­sza­nych kolo­rach
2 x pusz­ki fasoli

Opcjo­nal­nie:
kil­ka łyżek jogur­tu natu­ral­ne­go lub kwa­śnej śmietany

Zacznij od przy­go­to­wa­nia skład­ni­ków: obierz i drob­no posie­kaj cebu­lę i czo­snek. Kolen­drę drob­no posie­kaj razem z łody­ga­mi, to w nich jest naj­wię­cej aro­ma­tu i sma­ku. Paprycz­ki jala­pe­ño drob­no pokrój. Czas na sma­że­nie: roz­grzej na dużej patel­ni łyż­kę ole­ju, dodaj cebu­lę, czo­snek, kolen­drę i więk­szość jala­pe­ño, a następ­nie gotuj przez 10 minut lub do momen­tu, aż cebu­la będzie mięk­ka, ale nie zabar­wio­na. Obierz i drob­no posie­kaj mar­chew­ki i dodaj do sma­żą­cych się już skład­ni­ków. Czas na przy­pra­wy, któ­re są klu­czo­we dla tego dania. Dodaj wędzo­ną papry­kę, cyna­mon i poło­wę nasion kmin­ku i smaż przez kolej­ne 5 minut.

Dodaj mię­so, roz­bi­ja­jąc je drew­nia­ną łyż­ką, a następ­nie gotuj przez 5 minut lub do momen­tu, aż cały płyn odpa­ru­je, a mię­so się zru­mie­ni. Dołóż pomi­do­ry, roz­bi­ja­jąc je drew­nia­ną łyż­ką. Dopraw solą mor­ską i czar­nym pie­przem i zago­tuj. Teraz chil­li potrze­bu­je cza­su by nabrać mocy, zatem zmniejsz ogień i zostaw pod przy­kry­ciem na 1 do 2 godzin lub do zre­du­ko­wa­nia się płynu.

W mię­dzy­cza­sie zgril­luj papry­ki, ostroż­nie trzy­ma­jąc je szczyp­ca­mi nad pło­mie­niem lub umiesz­cza­jąc w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze 200 stop­ni, obra­caj regu­lar­nie, do cza­su aż skór­ka sta­nie się zwę­glo­na. Przy­go­to­wa­ne papry­ki włóż do miski, przy­kryj pokryw­ką i pozo­staw na 5–10 minut, by zadzia­ła­ła para, któ­ra pozwo­li z łatwo­ścią zdjąć skór­kę. Pokrój papry­ki w paski (odrzu­ca­jąc oczy­wi­ście gniaz­da z pest­ka­mi) i dodaj do chilli.

Dodat­kiem do tego dania będzie pysz­na pra­żo­na faso­la. Zacznij jej przy­go­to­wa­nie od pod­pra­że­nia na suchej patel­ni kmin­ku (oko­ło 2 minu­ty). Dodaj 2 łyż­ki oli­wy i dołóż odce­dzo­ną faso­lę i smaż do cza­su, aż faso­la pod­pra­ży się (pod­rzu­caj regu­lar­nie). Dopraw do sma­ku i prze­łóż do miski do serwowania.

Dopraw chil­li do sma­ku, usuń laskę cyna­mo­nu, a następ­nie roz­rzuć zare­zer­wo­wa­ne świe­że jala­pe­ño, kil­ka list­ków kolen­dry oraz dużą ilość kieł­ków. Doda­li­śmy tym razem dla kon­tra­stu łagod­ne kieł­ki lucer­ny. Spró­buj­cie wykoń­czyć danie kil­ko­ma klek­sa­mi jogur­tu natu­ral­ne­go lub kwa­śnej śmie­ta­ny. Wasza rodzi­na poko­cha ten prze­pis. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content