Warzywno-serowe quesadillas

6 porcji

30 minut

ŁATWY

1 por
2 cebu­le dym­ki
3 papry­ki
1 duża mar­chew­ka
140 g sera ched­dar
duża garść mix kieł­ków bro­kuł i rzod­kiew­ka
kil­ka gałą­zek świe­żych ziół: pie­trusz­ki, mię­ty, kolen­dry
8 dużych tor­til­li
200 g hum­mus
oli­wa
1 cytry­na
1 świe­że jala­pe­ño
120 g śmie­ta­ny
sos taba­sco

Ode­rwij zewnętrz­ną war­stwę pora, pozo­sta­wia­jąc jedy­nie wewnętrz­ną deli­kat­ną część (pozo­sta­łe kawał­ki użyj do gula­szu, czy do wywa­ru do zupy), a następ­nie drob­no posiekaj.

Papry­kę i cebu­lę dym­kę pokrój w drob­ne kawał­ki, a mar­chew zetrzyj na tar­ce o gru­bych oczkach. Umieść wszyst­kie warzy­wa w misce, zetrzyj ser (dodaj go wię­cej niż jest w prze­pi­sie, jeśli lubisz :)), a następ­nie wymie­szaj wszyst­ko razem. Świe­że zio­ła spra­wia­ją, że każ­de danie, nawet naj­prost­sze, wzno­si się na wyż­szy poziom. Zatem dodaj do warzyw, spo­rą ich ilość. Wybierz te, któ­re lubisz. W naszym prze­pi­sie znaj­du­je się odświe­ża­ją­ca kolen­dra, pie­trusz­ka i mię­ta. Ach co za aromat!

No to skła­da­my nasze quesa­dil­las: roz­pro­wadź mie­szan­kę warzyw­no-sero­wą na czte­rech tor­til­lach, dodaj dużą ilość ulu­bio­nych kieł­ków i przy­kryj je pozo­sta­ły­mi tor­til­la­mi.Roz­grzej dużą patel­nię i poje­dyn­czo smaż każ­dy „pla­cek”, po 3–4 minu­ty z każ­dej stro­ny. Nie uży­waj żad­ne­go tłusz­czu, mają być one zło­te i chru­pią­ce, smaż je rów­nież na śred­niej mocy, tak by ser w środ­ku zdą­żył się roz­to­pić. Tym­cza­sem pod­kręć­my tro­chę hum­mus. Dodaj pół łyż­ki oli­wy z oli­wek, wyci­śnij sok z cytry­ny i wymie­szaj. Niech każ­da quesa­dil­las osty­gnie przez co naj­mniej minu­tę, zanim ją pokroisz.

Poda­waj z cie­płym hum­mu­sem oraz z jogur­tem z kil­ko­ma kro­pla­mi taba­sco (jeśli lubisz ostrość, możesz poku­sić się rów­nież o kil­ka dodat­ko­wych kawał­ków paprycz­ki jala­pe­ño).Zabaw­ne i smacz­ne danie goto­we! Smacznego.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content