Tadżin z kurczaka z kiełkami i fetą 

5 porcji

1 godzina

średnie

2 łyż­ki ole­ju koko­so­we­go
1 duża czer­wo­na cebu­la, pokro­jo­na w piór­ka
1 czer­wo­na papry­ka, drob­no pokro­jo­na
3 ząb­ki czosn­ku, drob­no posie­ka­ne
10 file­tów ud kur­cza­ka (bez kości i bez skó­ry)
pół łyżecz­ki mie­lo­ne­go cyna­mo­nu
pół łyżecz­ki mie­lo­nej kur­ku­my
pół łyżecz­ki wędzo­nej papry­ki
1 łyż­ka prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
250 ml wywa­ru z kur­cza­ka
6 suszo­nych more­li pokro­jo­nych na pół
200 g cie­cie­rzy­cy z pusz­ki, odsą­czo­nej i spłu­ka­nej
pół łyżecz­ki nasion kmin­ku
50 g fety
mały pęczek kolen­dry, gru­bo posie­ka­ny
garść kieł­ków pora
sól i pieprz

Na śred­nim ogniu roz­grze­wa­my w garn­ku 1 łyż­kę ole­ju koko­so­we­go. Po sto­pie­niu i roz­grza­niu dodaj cebu­lę, sól, pieprz i czo­snek. Smaż, mie­sza­jąc regu­lar­nie, przez 3–4 minu­ty lub do momen­tu, aż cebu­la zmięk­nie. Zwiększ ogień do mak­si­mum i dodaj udka z kur­cza­ka. Smaż wszyst­ko razem przez oko­ło 3 minu­ty, od cza­su do cza­su mieszając. 

Dodaj przy­pra­wy: cyna­mon, kur­ku­mę, wędzo­ną papry­kę oraz prze­cier pomi­do­ro­wy i smaż sta­le, mie­sza­jąc przez 1–2 minu­ty. Wlej wywar i dopro­wadź do wrze­nia. Zmniejsz ogień i gotuj przez 30 minut. Następ­nie dodaj suszo­ne more­le oraz cie­cie­rzy­cę i kon­ty­nu­uj goto­wa­nie na wol­nym ogniu przez kolej­ne 10 minut.Pod­czas gdy tadżin się gotu­je, pod­grzej na patel­ni kolej­ną łyż­kę ole­ju koko­so­we­go, dodaj kmi­nek i pod­smaż przez kil­ka sekund, a następ­nie dodaj posie­ka­ną papry­kę i smaż sta­le mie­sza­jąc przez 5 minut. 

Całość dodaj do garn­ka, pogo­tuj jesz­cze chwi­lę, by skład­ni­ki połą­czy­ły się. Poda­waj tadżin na dużej misce. Danie wykończ kieł­ka­mi pora, fetą oraz kolendrą. 

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content