Najlepszy burger jaki kiedykolwiek jadłeś!

4 porcje

35 minut

łatwe

1 pusz­ka cie­cie­rzy­cy,
1 pusz­ka kuku­ry­dzy,
garść świe­żej kolen­dry,
pół łyżecz­ki słod­kiej papry­ki,
pół łyżecz­ki ostrej papry­ki,
pół łyżecz­ki mie­lo­ne­go kmin­ku,
pół cytry­ny,
3 czu­ba­te łyż­ki sto­ło­we mąki,
olej rze­pa­ko­wy,
sól oraz pieprz,
4 buł­ki,
świe­ży ogó­rek,
spo­ra garść kieł­ków bro­ku­łu,
majo­nez,
kil­ka liści sałaty

Kotle­ty z cie­cie­rzy­cy i kukurydzy

Przy­go­to­wa­nie:

Odcedź cie­cie­rzy­cę i kuku­ry­dzę, a następ­nie włóż do robo­ta kuchen­ne­go. Dodaj liście kolen­dry, nie musisz pozby­wać się ich łodyg, zawie­ra­ją one naj­wię­cej sma­ku! Następ­nie dodaj przy­pra­wy, mąkę i zetrzyj na drob­nej tar­ce skór­kę z cytry­ny. Czas na połą­cze­nie składników. 

Uru­chom robo­ta kuchen­ne­go i zmiel całość tak by skład­ni­ki połą­czy­ły się, ale war­to zosta­wić tro­chę kawał­ków kuku­ry­dzy, czy cie­cie­rzy­cy, by zacho­wać odro­bi­nę struk­tu­ry. Masę podziel i ufor­muj z niej 4 rów­ne kotle­ty o gru­bo­ści oko­ło 2 cm. Wstaw do lodów­ki na 30 minut, aby wzmoc­nić ich strukturę. 

Roz­grzej odro­bi­nę ole­ju na dużej patel­ni. Smaż kotle­ty powo­li przez oko­ło 5 minut z każ­dej stro­ny, aż będą złote. 

Skła­da­my burgera! 

Wybierz swo­je ulu­bio­ne pie­czy­wo, może to być buł­ka do bur­ge­rów, albo peł­no­ziar­ni­ste pie­czy­wo, to już zale­ży od Cie­bie. War­to jed­nak uprzed­nio pod­sma­żyć je na patel­ni, wte­dy po pro­stu będzie smacz­niej­sze. Co do dodat­ków… Ham­bur­ger to oczy­wi­ście majo­nez, świe­że liście sała­ty, ogó­rek i pomi­dor Ale nie wahaj się zmie­niać dodat­ków! Nasze­go ubar­wi­li­śmy gar­ścią kieł­ków, żeby chru­pa­ło oraz świe­żą kolen­drą dla cytru­so­we­go sma­ku. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content