Spring rolls z krewetkami i kiełkami

3 porcje

30 min

łatwe

4 arku­sze papie­ru ryżo­we­go
1 doj­rza­łe awo­ka­do
kil­ka kawał­ków papry­ki 
pół świe­że­go ogór­ka
garść kieł­ków, takich jakie lubisz (u nas kieł­ki lucer­ny)
mary­no­wa­ny imbir
kil­ka kre­we­tek lub kawa­łek wędzo­ne­go łosia

Skład­ni­ki na sos:
3 łyż­ki wody
3 łyż­ki octu ryżo­we­go
1 łyż­ka sosu sojo­we­go
1 łyż­ka cukru
szczyp­ta suszo­nych płat­ków chilli

W pierw­szej kolej­no­ści przy­go­tuj skład­ni­ki, któ­ry­mi będziesz wypeł­niać rollsy. 

Wszyst­kie warzy­wa pokrój w wąskie, podłuż­ne paski, oko­ło 4 cen­ty­me­tro­we. Saj­gon­ki mogą być wege, ale możesz też dodać np. wędzo­ne­go łoso­sia lub kre­wet­ki. Te wystar­czy uprzed­nio usma­żyć na odro­bi­nie ole­ju. Dorzuć tro­chę star­te­go imbi­ru, czosn­ku, dopraw solą i goto­we. Arku­sze papie­ru ryżo­we­go poje­dyn­czo zanurz na chwi­lę w misce z gorą­cą wodą, aby zmię­kły. Roz­łóż je na desce. Na poło­wie każ­de­go arku­sza roz­łóż kieł­ki, (my wybra­li­śmy kieł­ki faso­li mung oraz lucer­ny — będą faj­nie chru­pać), kawał­ki awo­ka­do, papry­ki, ogór­ka i kil­ka płat­ków mary­no­wa­ne­go imbi­ru. Jeśli lubisz dorzuć łoso­sia lub usma­żo­ne krewetki. 

Zawiń rol­l­sy, zaczy­na­jąc od zło­że­nia ich lek­ko po bokach, tak aby póź­niej zawar­tość nie wysy­py­wa­ła się na boki. Poda­waj z sosem sojo­wym z dodat­kiem wody, cukru i szczyp­ty suszo­nych płat­ków chilli.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content