Wietnamska Zupa Pho z kiełkami fasoli Mung

4 porcje

7 godzin

łatwe

BULION:
600 g woło­wi­ny z kością (naj­lep­szy jest ogon woło­wy, lub np. szpon­der)
3 łyżecz­ki soli
1 łyżecz­ka cukru trzci­no­we­go
pół głów­ki czosn­ku (nie­obra­nej)
2 cebu­le
50 g korze­nia imbi­ru
5 małych podłuż­nych cebu­lek dymek
2 goź­dzi­ki
2 any­że gwiazd­ko­we
5 cm kory cyna­mo­nu
łyżecz­ka pie­przu czar­ne­go ziarnistego

DODATKI:
ugo­to­wa­ny maka­ron ryżo­wy
pokro­jo­ne w paski mię­so z goto­wa­nia
list­ki świe­żej kolen­dry, dym­ka
żółt­ko jaj­ka
limon­ka
sosy ryb­ny, sojo­wy, sam­ba­la
mary­no­wa­ne pla­ster­ki czosn­ku
ugo­to­wa­ny maka­ron ryżo­wy
kieł­ki faso­li Mung Uniflora

Woło­wi­nę z kością włóż do garn­ka z zim­ną wodą, dopro­wadź do wrze­nia, dodaj sól i łyżecz­kę cukru, gotuj kolej­ne 5 minut. Wodę wylej i zastąp ją świeżą. 

Teraz czas na przy­go­to­wa­nie przy­praw, któ­re nada­dzą zupie orien­tal­ne­go cha­rak­te­ru: goź­dzi­ki, anyż, cyna­mon i pieprz pod­praż na patel­ni aż uwol­nią swój zapach. Aby były jesz­cze bar­dziej aro­ma­tycz­ne war­to wcze­śniej roz­gnieść je w moździerzu. 

Następ­nie włóż je do gazy, zwiąż i dodaj do wywa­ru. Cebu­lę, czo­snek i imbir opal na pal­ni­ku kuchen­nym (ewen­tu­al­nie na suchej patel­ni lub w pie­kar­ni­ku), kie­dy skór­ka będzie lek­ko opa­lo­na, dodaj je do wywa­ru. Teraz cze­kaj, ale na tę zupę napraw­dę warto!

Pozo­staw zupę na 6 godzin na malut­kim ogniu. Po upły­wie tego cza­su bulion prze­cedź przez sit­ko do czy­ste­go garn­ka. Mię­so pokrój w cien­kie pla­stry, podaj je z inny­mi dodat­ka­mi: maka­ro­nem ryżo­wym, list­ka­mi świe­żej kolen­dry lub dym­ki. Jeśli lubisz ostre sma­ki, war­to skro­pić zupę indo­ne­zyj­skim sosem — sambalą.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content