Omlet z kiełkami i pesto

1 porcja

15 minut

łatwe

2–3 duże jaj­ka
sól
świe­żo zmie­lo­ny pieprz
1 łyż­ka masła lub oli­wy
2 łyż­ki pesto
garść kieł­ków bro­ku­łów lub sło­necz­ni­ka
1/2 szklan­ki star­te­go żół­te­go sera

W misecz­ce wymie­szaj bar­dzo dokład­nie jaj­ka przy­pra­wio­ne solą i pieprzem.

Nagrzej na śred­nim ogniu patel­nię o śred­ni­cy ok. 20 cm. Pod­grzej na niej masło lub oli­wę. Prze­chy­la­jąc patel­nię, pokryj całe dno tłusz­czem. Kie­dy patel­nia jest dobrze nagrza­na, wylej na nią jaj­ka. Roz­pro­wadź je rów­no po patel­ni pochy­la­jąc ją dooko­ła. Sma­żąc, co jakiś czas prze­chy­laj patel­nię na boki i pod­noś łopat­ką boki omle­tu aby płyn­na masa spły­wa­ła na dno patel­ni. Kie­dy jaj­ka zaczy­na­ją się ści­nać, po oko­ło 2 minu­tach, potrzą­śnij patel­nią, żeby roz­pro­wa­dzić płyn­ne jaj­ka. Omlet powi­nien być dobrze usma­żo­ny od spodu a na wierz­chu masa powin­na pozo­stać tyl­ko lek­ko ścięta.

Na poło­wę omle­tu nałóż pesto, posyp serem i kieł­ka­mi. Złóż omlet na pół, wyłóż na pod­grza­ny talerz i od razu podawaj.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content