Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

4/6 porcji

1,5 godz.

łatwe

6 śred­nich ziem­nia­ków
oli­wa
sól
pieprz
1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera
kil­ka suszo­nych pomi­do­rów
4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia
kieł­ki rzodkiewki

Umyj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez oko­ło godzi­nę w pie­kar­ni­ku w 200°C. Ziem­nia­ki mają być na tyle mięk­kie, aby móc wydrą­żyć ich wnę­trze, ale rów­nież na tyle twar­de by skór­ki nie roz­pa­dły się.

Wyj­mij ziem­nia­ki z pie­kar­ni­ka i pozo­staw do osty­gnię­cia. Prze­krój je w pozio­mie na pół. Za pomo­cą łyż­ki ostroż­nie wyj­mij ich wnętrze.

Zwiększ tem­pe­ra­tu­rę pie­kar­ni­ka do 220° C. Posma­ruj ziem­nia­ki ponow­nie oli­wą, na zewnątrz i wewnątrz, dopraw solą. Umieść skór­ki na rusz­cie (nie uży­waj bla­chy, ponie­waż w ten spo­sób pie­czo­ne ziem­nia­ki odkształ­cą się). Piecz z jed­nej stro­ny przez 10 minut, następ­nie odwróć skór­ki i piecz przez kolej­ne 10 minut. Wyj­mij z pie­kar­ni­ka i pozwól im osty­gnąć na tyle, aby moż­na było napeł­niać je pysz­nym nadzieniem.

Do misecz­ki włóż śmie­tan­ko­wy serek, dołóż kil­ka drob­no pokro­jo­nych pla­ster­ków suszo­nych pomi­do­rów i wymie­szaj. Jeśli jest taka potrze­ba dopraw solą oraz pieprzem.

Przy­go­to­wa­nym nadzie­niem napeł­nij każ­dą sko­rup­kę. Na wierzch każ­dej ziem­nia­cza­nej skór­ki połóż kawał­ki wędzo­ne­go łoso­sia oraz nie­co kieł­ków rzod­kiew­ki. Goto­we! Jeste­śmy pew­ni, że ta prze­ką­ska to będzie hit każ­de­go spotkania.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Tofu, które będziesz jeść bez końca!

Tofu, które będziesz jeść bez końca!

Tofu, któ­re będziesz jeść bez końca!2 opa­ko­wa­nia tofu, pokro­jo­ne­go w kost­kę 2 łyż­ki sosu sojo­we­go 6 łyżek mąki kuku­ry­dzia­nej lub ziem­nia­cza­nej olej Skład­ni­ki sos: 3 łyż­ki sosu słod­ko-pikant­ne­go chil­li  3 łyż­ki octu jabł­ko­we­go 5 łyżek bulio­nu warzyw­ne­go lub wody 2…

Skip to content