Smażony kurczak z sosem curry

4 porcje

40 minut

średnie

Skład­ni­ki sma­żo­ny kur­czak:
8 polę­dwi­czek z kur­cza­ka
2 łyż­ki czosn­ku w prosz­ku
1 łyż­ka papry­ki
1/2 łyż­ki świe­żo zmie­lo­ne­go czar­ne­go pie­przu
Olej do sma­że­nia
2 szklan­ki mąki uni­wer­sal­nej
pół łyż­ki soli

Skład­ni­ki sos cur­ry:
2 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go 
3 ząb­ki czosn­ku, obra­ne i drob­no star­te
1,5 cm świe­że­go imbi­ru, obra­ne­go i drob­no star­te­go
2 łyżecz­ki cur­ry w prosz­ku 
pół łyżecz­ki płat­ków suszo­ne­go chi­li lub 1 łyż­ka drob­no pokro­jo­ne­go świe­że­go chi­li
kil­ka pokro­jo­nych pie­cza­rek
1 duża czer­wo­na cebu­la, pokro­jo­na w kostecz­kę
1 łyż­ka prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
1 łyż­ka cukru pudru
½ łyżecz­ki płat­ków soli mor­skiej lub ¼ łyżecz­ki drob­nej soli
100 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz

Do poda­nia:
kieł­ki jar­mu­żu 
ryż

W małej misce wymie­szaj czo­snek w prosz­ku, papry­kę i pieprz. Wrzuć polę­dwicz­ki do mie­szan­ki przy­praw. Pozo­staw mię­so w mary­na­cie na mini­mum 10 minut, a naj­le­piej na całą noc, aby mię­so dobrze prze­szło przyprawami.

Wlej olej do dużej, sze­ro­kiej patel­ni na głę­bo­kość 5 cm. Pod­grze­waj na śred­nim ogniu, aż do 180˚C.

W dużej misce wymie­szaj mąkę i sól. Zanurz kur­cza­ka w mie­szan­ce i ostroż­nie włóż do gorą­ce­go ole­ju. Smaż obra­ca­jąc kur­cza­ka co jakiś czas, aby na pew­no usma­żył się równomiernie.

Smaż go tak dłu­go, aż uzy­ska ciem­no zło­ty kolor. Powin­no to zająć oko­ło 5 do 8 minut, z każ­dej stro­ny. Kur­cza­ka odcedź na ruszcie.

Przy­go­to­wa­nie sosu cur­ry jest prost­sze niż myślisz. Roz­grzej olej na nie­przy­wie­ra­ją­cej patel­ni i bar­dzo deli­kat­nie smaż czo­snek i imbir przez oko­ło minu­tę, cią­gle mie­sza­jąc. Nie pozwól im zbyt moc­no się przy­ru­mie­nić. Prze­smaż cebul­kę oraz pie­czar­ki na zło­ty kolor.Dodaj cur­ry, chi­li i prze­cier pomi­do­ro­wy i gotuj przez 1 minu­tę, cią­gle mieszając.

Dodaj cukier puder, sól i dużo pie­przu, a następ­nie dodaj 150 ml wody i śmie­ta­nę. Dopro­wadź do wrze­nia i gotuj przez 2–3 minu­ty, cią­gle mieszając.

 Poda­waj z ryżem oraz dużą ilo­ścią kieł­ków, któ­re sta­no­wią w tym daniu dodat­ko­wą por­cję chrup­ko­ści na tale­rzu! Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content