Sałatka z pieczonych buraków z pysznym sosem musztardowo-miodowym

2 porcje

1,5 godziny

łatwe

Skład­ni­ki sałatka:

4 obra­ne śred­nie bura­ki
5 łyżek oli­wy, podzie­lo­nych
100 gram doj­rze­wa­ją­ce­go sera
ruko­la 80 gram
pół głów­ki czosn­ku
garść pokro­jo­nych orze­chów wło­skich
garść kieł­ków jarmużu

Skład­ni­ki sos:

4 łyż­ki ostrej musz­tar­dy
4 łyż­ki oli­wy
łyż­ka mio­du
3 łyż­ki soku z cytry­ny
2 drob­no posie­ka­ne ząb­ki czosn­ku
sól i pieprz

Zacznij­my od upie­cze­nia bura­ków. Roz­grzej pie­kar­nik do 180˚C (ter­mo­obieg). Bura­ki włóż do bryt­fan­ny. Natrzyj oli­wą, przy­praw solą i pie­przem i dodaj roz­gnie­cio­ne ząb­ki czosn­ku. Nie musisz obie­rać ich ze skór­ki, w niej rów­nież jest smak! Przy­kryj je folią i piecz przez oko­ło 1,5 godzi­ny lub do mięk­ko­ści. Po wyję­ciu z pie­kar­ni­ka ostudź bura­ki i pokrój na 2 cm kawałki.

Gdy bura­ki pie­ką się w pie­kar­ni­ku, zaj­mij się przy­go­to­wa­niem sosu. Prze­pis na nie­go jest tak pysz­ny, że zacznie­cie go uży­wać do wie­lu innych sała­tek. A zatem! Do małej misecz­ki włóż musz­tar­dę, drob­no posie­ka­ne ząb­ki czosn­ku, oli­wę oraz miód. Dobrze wymie­szaj i posma­kuj. Dopraw do sma­ku solą, pie­przem i sokiem z cytryny.

Czas na kom­po­no­wa­nie sałat­ki w danie. Do spo­rej miski prze­łóż list­ki ruko­li, roz­krusz nie­bie­ski ser, któ­ry doda gorz­kie­go przy­jem­ne­go sma­ku i nie­co ostro­ści, następ­nie dodaj słod­kie bura­ki, oraz pokro­jo­ne orze­chy wło­skie. Dla dodat­ko­wej ostro­ści dołóż kieł­ki jar­mu­żu, któ­re dodat­ko­wo doda­ją sałat­ce uro­ku. Jak sądzi­cie? Przed poda­niem polej sała­tę sosem musz­tar­do­wo-mio­do­wym. Pysz­na sałat­ka goto­wa. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content