Kurczak po czerkiesku

6 porcji

2 godziny

średnie

1 kur­czak
1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiart­ki
1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry czę­ści
2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki
sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz
3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skór­ki
175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów wło­skich
1/2 łyżecz­ki papry­ki w prosz­ku
1 roz­tar­ty ząbek czosn­ku
1/2 łyżecz­ki papry­ki w prosz­ku roz­mie­sza­nej w 1 łyż­ce ole­ju z orze­chów wło­skich do poda­nia
kieł­ki bro­ku­ła

Do garn­ka włóż kur­cza­ka, pie­trusz­kę, cebu­lę i mar­chew­kę i zalej taką ilo­ścią wody, aby to wszyst­ko przy­kryć. Gar­nek postaw na śred­nim ogniu i gotuj do momen­tu, aż na powierzch­ni zaczną poja­wiać się pęche­rzy­ki powie­trza. Dopraw do sma­ku i gotuj przez kolej­ne pół­to­rej godzi­ny, do momen­tu aż kur­czak będzie mięk­ki.
Odstaw całość do osty­gnię­cia. Czas zająć się kur­cza­kiem — prze­łóż go na talerz, usuń kości i skó­rę, a mię­so odstaw na bok. Pozo­sta­ło­ści po mię­sie włóż do ron­dla i dopro­wadź do wrze­nia. Całość gotuj, aż bulion odpa­ru­je o poło­wę. Prze­cedź go i zacho­waj na póź­niej, do sosu.

Mię­so z kur­cza­ka pokrój na paski o dłu­go­ści 5 cm i prze­łóż do miski. Wlej do niej 2 łyż­ki bulio­nu. Całość przy­kryj i scho­waj do lodów­ki do schło­dze­nia. Przy­go­tuj bulion i namocz w nim taką ilość pie­czy­wa, aby były one w cało­ści nim przy­kry­te. Odci­śnij nad­miar pły­nu. Chleb pokrusz do pojem­ni­ka robo­ta kuchen­ne­go, dołóż orze­chy, papry­kę w prosz­ku i star­ty czo­snek. Ucie­raj, aż skład­ni­ki się ze sobą połą­czą. Do cało­ści dole­waj stop­nio­wo 250 ml cie­płe­go bulio­nu. Z wszyst­kie­go ma powstać gład­ki, ale gęsty sos.

1/3 sosu wymie­szaj z mię­sem, a resz­tą posma­ruj kur­cza­ka. Przy­kryj danie folią spo­żyw­czą i schłodź je w lodów­ce. Poda­waj mię­so na zim­no, skro­pio­ne ole­jem wymie­sza­nym z papry­ką i z kieł­ka­mi bro­ku­ła.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Ryba pieczona w sosie pomidorowym

Ryba pieczona w sosie pomidorowym

Ryba pie­czo­na w sosie pomidorowym4 ste­ki z bia­łej ryby­sól i pieprz6 łyżek oliwy2 śred­nie cebu­le prze­kro­jo­ne na pól i pokro­jo­ne w talar­ki 2 drob­no posie­ka­ne ząb­ki czosnku1 posie­ka­na łody­ga selera1 mar­chew­ka obra­na i pokro­jo­na w cien­kie plasterki225 g obra­nych i…

Skip to content