Faszerowane bakłażany

4 porcje

1 godzina

średnie

 

2 duże bakła­ża­ny
6 łyżek oli­wy
2 drob­no posie­ka­ne małe cebu­le
350 g posie­ka­nej woło­wi­ny
2 obra­ne, posie­ka­ne pomi­do­ry
1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał
świe­żo ugo­tow­na­ny ryż
kieł­ki lucer­ny

 

Bakła­ża­ny prze­krój wzdłuż i wydrąż łyż­ką cały miąższ ze środ­ka. Wnę­trze posyp solą i odstaw wszyst­ko na 30 minut do odsą­cze­nia. Przy­go­tuj patel­nię i roz­grzej na niej 2 łyż­ki oli­wy. Wrzuć cebu­lę i smaż ją przez 5 minut, co jakiś czas mie­sza­jąc — cebu­la powin­na się zeszklić i zaru­mie­nić. Teraz dodaj mie­lo­ną woło­wi­nę i mie­szaj, sma­żąc, dopó­ki nie zmie­ni kolo­ru. Dopraw całość solą i pie­przem.

Na patel­nię dorzuć pomi­do­ry i prze­cier pomi­do­ro­wy, dodaj 4 łyż­ki wody. Zmie­szaj wszyst­ko i zre­du­kuj ogień, niech farsz gotu­je się na wol­nym ogniu. Pomi­do­ry powin­ny się roz­paść i powsta­nie z tego gęsty sos. Dodaj tar­ty ser i zdej­mij patel­nię z ognia.
Opłucz bakła­ża­ny i osusz je papie­ro­wym ręcz­ni­kiem. Przy­go­tuj naczy­nie żaro­od­por­ne, w któ­rym uło­żysz bakła­ża­ny. Warzy­wa wypeł­nij rów­no­mier­nie far­szem.

Przy­go­tuj mie­sza­ni­nę ze 150 ml wody i pozo­sta­łej oli­wy. Roz­lej całość wokół bakła­ża­nów. Roz­grzej pie­kar­nik do 200°C, włóż naczy­nie i piecz przez 15 minut. Po tym cza­sie zmniejsz tem­pe­ra­tu­rę pie­kar­ni­ka do 175°C i piecz jesz­cze przez oko­ło 40 minut. Bakła­ża­ny powin­ny zro­bić się mięk­kie.
Na koniec posyp bakła­ża­ny kieł­ka­mi lucer­ny, całość poda­waj ze świe­żo ugo­to­wa­nym ryżem.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Ryba pieczona w sosie pomidorowym

Ryba pieczona w sosie pomidorowym

Ryba pie­czo­na w sosie pomidorowym4 ste­ki z bia­łej ryby­sól i pieprz6 łyżek oliwy2 śred­nie cebu­le prze­kro­jo­ne na pól i pokro­jo­ne w talar­ki 2 drob­no posie­ka­ne ząb­ki czosnku1 posie­ka­na łody­ga selera1 mar­chew­ka obra­na i pokro­jo­na w cien­kie plasterki225 g obra­nych i…

Skip to content