Faszerowane bakłażany

4 porcje

1 godzina

średnie

 

2 duże bakła­ża­ny
6 łyżek oli­wy
2 drob­no posie­ka­ne małe cebu­le
350 g posie­ka­nej woło­wi­ny
2 obra­ne, posie­ka­ne pomi­do­ry
1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał
świe­żo ugo­tow­na­ny ryż
kieł­ki lucerny

 

Bakła­ża­ny prze­krój wzdłuż i wydrąż łyż­ką cały miąższ ze środ­ka. Wnę­trze posyp solą i odstaw wszyst­ko na 30 minut do odsą­cze­nia. Przy­go­tuj patel­nię i roz­grzej na niej 2 łyż­ki oli­wy. Wrzuć cebu­lę i smaż ją przez 5 minut, co jakiś czas mie­sza­jąc — cebu­la powin­na się zeszklić i zaru­mie­nić. Teraz dodaj mie­lo­ną woło­wi­nę i mie­szaj, sma­żąc, dopó­ki nie zmie­ni kolo­ru. Dopraw całość solą i pieprzem.

Na patel­nię dorzuć pomi­do­ry i prze­cier pomi­do­ro­wy, dodaj 4 łyż­ki wody. Zmie­szaj wszyst­ko i zre­du­kuj ogień, niech farsz gotu­je się na wol­nym ogniu. Pomi­do­ry powin­ny się roz­paść i powsta­nie z tego gęsty sos. Dodaj tar­ty ser i zdej­mij patel­nię z ognia.
Opłucz bakła­ża­ny i osusz je papie­ro­wym ręcz­ni­kiem. Przy­go­tuj naczy­nie żaro­od­por­ne, w któ­rym uło­żysz bakła­ża­ny. Warzy­wa wypeł­nij rów­no­mier­nie farszem.

Przy­go­tuj mie­sza­ni­nę ze 150 ml wody i pozo­sta­łej oli­wy. Roz­lej całość wokół bakła­ża­nów. Roz­grzej pie­kar­nik do 200°C, włóż naczy­nie i piecz przez 15 minut. Po tym cza­sie zmniejsz tem­pe­ra­tu­rę pie­kar­ni­ka do 175°C i piecz jesz­cze przez oko­ło 40 minut. Bakła­ża­ny powin­ny zro­bić się mięk­kie.
Na koniec posyp bakła­ża­ny kieł­ka­mi lucer­ny, całość poda­waj ze świe­żo ugo­to­wa­nym ryżem.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content