Pizza po turecku

4 porcja

2,5 godziny

średnie

Skład­ni­ki na cia­sto:
100 ml wody
Pół łyżecz­ki cukru
Łyżecz­ka suszo­nych droż­dży
150 g mąki pszen­nej
Pół łyżecz­ki soli
Łyż­ka oliwy

Skład­ni­ki na piz­zę:
Łyż­ka oli­wy
Drob­no posie­ka­na cebu­la
2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku
Łyż­ka mie­lo­nej kolen­dry
2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go kmin­ku
350 g mie­lo­nej jagnię­ci­ny
2 łyż­ki pinio­li
Sól i pieprz
2 łyż­ki prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
140 g pokru­szo­ne­go sera feta
Duży, obra­ny pomi­dor
Kieł­ki rzod­kiew­ki
Ósem­ki cytry­ny do podania

Do misecz­ki wlej poło­wę przy­go­to­wa­nej wcze­śniej wody, dodaj cukier i droż­dże, odstaw na 5 minut, a następ­nie ubij wszyst­ko. W dużej misce wymie­szaj mąkę z solą, a na środ­ku zrób wgłę­bie­nie. Wlej droż­dże i połącz z taką ilo­ścią mąki, aby powsta­ła mięk­ka pasta. Miskę przy­kryj ście­recz­ką i odstaw na 20 minut, aż wszyst­ko się spie­ni. Do wgłę­bie­nia wlej pozo­sta­łą wodę i oli­wę, wymie­szaj to z mąką. Jeśli jest taka potrze­ba, dodaj wię­cej wody. Cia­sto ma być wil­got­ne i jędr­ne. Wyłóż je na opró­szo­ną mąką stol­ni­cę i wyra­biaj je przez oko­ło 10 minut.

Wyro­bio­ne cia­sto włóż do nasma­ro­wa­nej oli­wą miski i poobra­caj, by całe pokry­ło się tłusz­czem. Przy­kryj miskę czy­stą ście­recz­ką i odstaw w cie­płe miej­sce na oko­ło pół­to­rej godzi­ny, do cza­su, aż podwoi swo­ją objętość.

Roz­grzej oli­wę w garn­ku, wrzuć do nie­go cebu­lę i czo­snek i pod­sma­żaj wszyst­ko przez oko­ło 5 minut. Cebu­la ma się zeszklić, ale nie zaru­mie­nić. Dodaj do garn­ka kolen­drę, kmi­nek i mię­so. Zwiększ tro­chę pło­mień i smaż do momen­tu, aż mię­so zmie­ni swój kolor. Czas dodać pinio­le i dopra­wić wszyst­ko solą i pie­przem. Mie­szaj całość, sma­żąc jesz­cze przez oko­ło 2 minu­ty. Po tym cza­sie zdej­mij gar­nek z ognia i odstaw do ostygnięcia.

Wcze­śniej przy­go­to­wa­ne cia­sto ułóż na bla­sze wyło­żo­nej per­ga­mi­nem. Posma­ruj cia­sto prze­cie­rem pomi­do­ro­wym, posyp pokru­szo­ną fetą i przy­kryj wszyst­ko war­stwą mię­sa. Teraz możesz uło­żyć resz­tę fety. Całość piecz w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 200 ℃ przez 15 minut. Na koniec ułóż na wypie­czo­nej już piz­zy pomi­do­ry, posyp kieł­ka­mi rzod­kiew­ki i na wierz­chu ułóż cytry­ny, do skropienia.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content