Placuszki z cukinii

4 porcja

45 minut

łatwe

450 g cuki­nii
1 łyżecz­ka soli
8 łyżek posie­ka­nej cebul­ki dym­ki (wyłącz­nie zie­lo­ne czę­ści)
1 star­ta mała cebu­la
8 łyżek posie­ka­ne­go świe­że­go koper­ku
4 łyż­ki posie­ka­nej świe­żej natki pie­trusz­ki
115 g pokru­szo­ne­go sera feta
4 lek­ko roz­trze­pa­ne jaj­ka
150 g zwy­klej maki pszen­nej 
sól i pieprz
garść kieł­ków sło­necz­ni­ka
olej 

1 cuki­nię zetrzyj na tar­ce, posyp solą i odstaw do odsą­cze­nia na 30 minut. Odci­śnij płyn i osusz star­tą cuki­nię papie­ro­wy­mi ręcz­ni­ka­mi.Prze­łóż cuki­nię do miski. Dodaj dym­kę, cebu­lę, kope­rek, natkę pie­trusz­ki, ser feta, jaj­ka i mąkę.

Dopraw do sma­ku solą i pie­przem. Dokład­nie wymie­szaj.Na śred­nim ogniu roz­grzej na dużej patel­ni war­stwę ole­ju o głę­bo­ko­ści 0,5 cm. Wrzu­caj na gorą­cy olej czu­ba­te łyż­ki mie­sza­ni­ny. Smaż par­tia­mi przez 5–6 minut, obra­ca­jąc pod­czas sma­że­nia tyl­ko raz. Dzię­ki temu tri­ko­wi plac­ki będą chrup­kie i zło­ci­ste.

Wyj­mij plac­ki z patel­ni i odsącz je na papie­ro­wym ręcz­ni­ku. Poda­waj z kieł­ka­mi sło­necz­ni­ka, dla więk­szej chrup­ko­ści.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content