Placuszki z cukinii

4 porcja

45 minut

łatwe

450 g cuki­nii
1 łyżecz­ka soli
8 łyżek posie­ka­nej cebul­ki dym­ki (wyłącz­nie zie­lo­ne czę­ści)
1 star­ta mała cebu­la
8 łyżek posie­ka­ne­go świe­że­go koper­ku
4 łyż­ki posie­ka­nej świe­żej natki pie­trusz­ki
115 g pokru­szo­ne­go sera feta
4 lek­ko roz­trze­pa­ne jaj­ka
150 g zwy­klej maki pszen­nej 
sól i pieprz
garść kieł­ków sło­necz­ni­ka
olej 

1 cuki­nię zetrzyj na tar­ce, posyp solą i odstaw do odsą­cze­nia na 30 minut. Odci­śnij płyn i osusz star­tą cuki­nię papie­ro­wy­mi ręcz­ni­ka­mi.Prze­łóż cuki­nię do miski. Dodaj dym­kę, cebu­lę, kope­rek, natkę pie­trusz­ki, ser feta, jaj­ka i mąkę. 

Dopraw do sma­ku solą i pie­przem. Dokład­nie wymie­szaj.Na śred­nim ogniu roz­grzej na dużej patel­ni war­stwę ole­ju o głę­bo­ko­ści 0,5 cm. Wrzu­caj na gorą­cy olej czu­ba­te łyż­ki mie­sza­ni­ny. Smaż par­tia­mi przez 5–6 minut, obra­ca­jąc pod­czas sma­że­nia tyl­ko raz. Dzię­ki temu tri­ko­wi plac­ki będą chrup­kie i złociste. 

Wyj­mij plac­ki z patel­ni i odsącz je na papie­ro­wym ręcz­ni­ku. Poda­waj z kieł­ka­mi sło­necz­ni­ka, dla więk­szej chrupkości. 

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content