Pyszny kurczak z grilla i surówka z kapusty z kiełkami słonecznika

4 porcje

1 godzina

łatwe

2 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go,
½ łyż­ki bia­łe­go octu win­ne­go,
½ łyżecz­ki miał­kie­go cukru,
½ małej czer­wo­nej cebu­li,
poło­wa małej bia­łej kapu­sty, drob­no posie­ka­nej,
2 mar­chwie, oskro­ba­ne i star­te,
sól mor­ska,
garść kieł­ków sło­necz­ni­ka,
1 łyż­ka posie­ka­ne­go koper­ku,

Skład­ni­ki kur­czak:

1 łyż­ka ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go,
60 g łody­żek i liści kolen­dry, gru­bo posie­ka­nych,
60 g łody­żek i liści natki pie­trusz­ki, gru­bo posie­ka­nych,
250 g kefi­ru lub jogur­tu natu­ral­ne­go,
75 g płyn­ne­go mio­du,
2 łyżecz­ki sosu piri piri,
1 kg file­ci­ków z udek kur­cza­ka,
sól mor­ska i świe­żo zmie­lo­ny pieprz,

W misce, w któ­rej będziesz ser­wo­wać sałat­kę, wymie­szaj olej z octem, cukrem i solą. Włóż cebu­lę i pozo­staw na 5 minut. Dodaj pozo­sta­łe warzy­wa i wymie­szaj. Dopraw łyż­ką posie­ka­ne­go koper­ku. Surów­ka goto­wa!

Wlej mary­na­tę do duże­go pojem­ni­ka. Przed wło­że­niem do niej kur­cza­ka skosz­tuj i dopraw solą oraz pie­przem. Jeśli jest odpo­wied­nio słod­ka, sło­na i pikant­na, włóż mię­so i sta­ran­nie je w niej obtocz. Przy­kryj folią i wstaw do lodów­ki na kil­ka godzin, a naj­le­piej na całą noc.

Roz­grzej grill. Wyj­mij mię­so z mary­na­ty i ułóż na rusz­cie gril­la. Piecz po 10 minut z każ­dej stro­ny, aż po nakłu­ciu będzie wycie­kał prze­zro­czy­sty sok, a następ­nym kro­kiem jest roz­ko­szo­wa­nie się tym prze­pysz­nym daniem! Miłe­go week­en­du!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content