Pyszny kurczak z grilla i surówka z kapusty z kiełkami słonecznika

4 porcje

1 godzina

łatwe

2 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go,
½ łyż­ki bia­łe­go octu win­ne­go,
½ łyżecz­ki miał­kie­go cukru,
½ małej czer­wo­nej cebu­li,
poło­wa małej bia­łej kapu­sty, drob­no posie­ka­nej,
2 mar­chwie, oskro­ba­ne i star­te,
sól mor­ska,
garść kieł­ków sło­necz­ni­ka,
1 łyż­ka posie­ka­ne­go koperku,

Skład­ni­ki kurczak:

1 łyż­ka ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go,
60 g łody­żek i liści kolen­dry, gru­bo posie­ka­nych,
60 g łody­żek i liści natki pie­trusz­ki, gru­bo posie­ka­nych,
250 g kefi­ru lub jogur­tu natu­ral­ne­go,
75 g płyn­ne­go mio­du,
2 łyżecz­ki sosu piri piri,
1 kg file­ci­ków z udek kur­cza­ka,
sól mor­ska i świe­żo zmie­lo­ny pieprz,

W misce, w któ­rej będziesz ser­wo­wać sałat­kę, wymie­szaj olej z octem, cukrem i solą. Włóż cebu­lę i pozo­staw na 5 minut. Dodaj pozo­sta­łe warzy­wa i wymie­szaj. Dopraw łyż­ką posie­ka­ne­go koper­ku. Surów­ka gotowa!

Wlej mary­na­tę do duże­go pojem­ni­ka. Przed wło­że­niem do niej kur­cza­ka skosz­tuj i dopraw solą oraz pie­przem. Jeśli jest odpo­wied­nio słod­ka, sło­na i pikant­na, włóż mię­so i sta­ran­nie je w niej obtocz. Przy­kryj folią i wstaw do lodów­ki na kil­ka godzin, a naj­le­piej na całą noc.

Roz­grzej grill. Wyj­mij mię­so z mary­na­ty i ułóż na rusz­cie gril­la. Piecz po 10 minut z każ­dej stro­ny, aż po nakłu­ciu będzie wycie­kał prze­zro­czy­sty sok, a następ­nym kro­kiem jest roz­ko­szo­wa­nie się tym prze­pysz­nym daniem! Miłe­go weekendu!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content