Placki ziemniaczane z kozim serem

2 porcje

35 minut

łatwe

500 g mączy­stych ziem­nia­ków, obra­nych i gru­bo star­tych
1 mała cebu­la, gru­bo star­ta
1 mała mar­chew, oskro­ba­na i gru­bo star­ta
1 jaj­ko
3 łyż­ki mąki
30 g sera kozie­go, roz­drob­nio­ne­go widel­cem
2 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go
miał­ka sól mor­ska
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz

Do poda­nia:
śmie­ta­na
garść kieł­ków pora

Roz­grzej pie­kar­nik do tem­pe­ra­tu­ry 180°C. Wyłóż bla­chę papie­rem do pie­cze­nia. W misce wymie­szaj wszyst­kie skład­ni­ki oprócz ole­ju. Dopraw dużą ilo­ścią soli i pie­przu. Na dużej patel­ni roz­grzej olej.

Na roz­grza­ny olej wrzuć po łyż­ce cia­sta i smaż po 2 minu­ty. Ostroż­nie prze­wróć na dru­gą stro­nę i smaż, aż przy­ru­mie­nią się na zło­ci­sty kolor. Prze­łóż plac­ki ziem­nia­cza­ne na przy­go­to­wa­ną bla­chę i piecz 5–10 minut.

Plac­ki poda­waj ze śmie­ta­ną oraz kieł­ka­mi pora. Pysz­ne i pro­ste danie goto­we!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content