Kurczak Kung Pao

2 porcje

50 minut

łatwe

1 łyż­ka pie­przu syczu­ań­skie­go
2 łyż­ki mąki kuku­ry­dzia­nej
4 udka z kur­cza­ka
olej z orzesz­ków ziem­nych lub olej roślin­ny
4 ząb­ki czosn­ku
5 cm kawa­łek imbi­ru
2 dym­ki
6 suszo­nych czer­wo­nych papry­czek chil­li
2 łyż­ki sosu sojo­we­go
½ łyż­ki octu ryżo­we­go
1 czu­ba­ta łyż­ka płyn­ne­go mio­du
50 g nie­so­lo­nych orzesz­ków ziemnych

SAŁATKA WSTĄŻKOWA
½ ogór­ka
1 duża mar­chew­ka
½ pęczek świe­żej kolen­dry
1 łyż­ka sosu sojo­we­go o niskiej zawar­to­ści soli
1 łyż­ka sto­ło­wa octu ryżo­we­go
garść kieł­ków brokułu

Za pomo­cą obie­racz­ki obierz ogór­ka i mar­chew­kę, aż uzy­skasz stos dłu­gich, cien­kich wstą­żek i włóż do miski. Zbierz posie­kaj więk­szość liści kolen­dry, odrzu­ca­jąc łody­gi. Całość wrzuć do miski z octem sojo­wym i ryżo­wym i odstaw na bok.Upraż na suchej patel­ni ziar­na pie­przu syczu­ań­skie­go, aż będą lek­ko zło­te. Prze­łóż do moź­dzie­rza i zgnieć na drob­ny pro­szek, a następ­nie prze­siej do dużej miski, odrzu­ca­jąc wszel­kie duże, twar­de kawałki.

Dodaj 2 łyż­ki mąki kuku­ry­dzia­nej i wymie­szaj do połą­cze­nia. Pokrój kur­cza­ka na małe kawał­ki, a następ­nie wrzuć do mąki z przy­pra­wą.
Wlej na dużą patel­nię 2 cm ole­ju i roz­grzej go na śred­nim ogniu, dodaj kur­cza­ka i smaż przez 7 do 8 minut lub do zaru­mie­nie­nia.
W mię­dzy­cza­sie obierz i drob­no pokrój czo­snek i imbir, a następ­nie pokrój i drob­no posie­kaj dymkę.

Za pomo­cą łyż­ki cedza­ko­wej prze­łóż kur­cza­ka na podwój­ną war­stwę ręcz­ni­ka kuchen­ne­go, aby odsą­czał. Ostroż­nie usuń i wyrzuć więk­szość ole­ju, pozo­sta­wia­jąc oko­ło 2 łyż­ki sto­ło­we na patel­ni, a następ­nie umieść patel­nię na śred­nim ogniu.
Dodaj czo­snek i imbir i smaż przez 2 minu­ty lub do uzy­ska­nia lek­ko zło­te­go kolo­ru, następ­nie dodaj dym­kę i całe paprycz­ki chil­li i smaż przez kolej­ną minu­tę.W mię­dzy­cza­sie wymie­szaj ½ łyż­ki mąki kuku­ry­dzia­nej i 2 łyż­ki wody, sos sojo­wy, ocet i miód, a następ­nie wlej mie­szan­kę na patel­nię. Dopro­wa­dzić do wrze­nia i gotuj na wol­nym ogniu przez kil­ka minut lub do lek­kie­go zgęstnienia.

Orze­chy roz­bij i dodaj do kur­cza­ka i dobrze wymie­szaj. Kieł­ki bro­ku­ła dodaj do sałat­ki, a zacho­wa­ne liście kolen­dry roz­rzuć na kur­cza­ku i poda­waj. Smacznego! :slightly_smiling_face:

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content