Kurczak Kung Pao

2 porcje

50 minut

łatwe

1 łyż­ka pie­przu syczu­ań­skie­go
2 łyż­ki mąki kuku­ry­dzia­nej
4 udka z kur­cza­ka
olej z orzesz­ków ziem­nych lub olej roślin­ny
4 ząb­ki czosn­ku
5 cm kawa­łek imbi­ru
2 dym­ki
6 suszo­nych czer­wo­nych papry­czek chil­li
2 łyż­ki sosu sojo­we­go
½ łyż­ki octu ryżo­we­go
1 czu­ba­ta łyż­ka płyn­ne­go mio­du
50 g nie­so­lo­nych orzesz­ków ziem­nych

SAŁATKA WSTĄŻKOWA
½ ogór­ka
1 duża mar­chew­ka
½ pęczek świe­żej kolen­dry
1 łyż­ka sosu sojo­we­go o niskiej zawar­to­ści soli
1 łyż­ka sto­ło­wa octu ryżo­we­go
garść kieł­ków bro­ku­łu

Za pomo­cą obie­racz­ki obierz ogór­ka i mar­chew­kę, aż uzy­skasz stos dłu­gich, cien­kich wstą­żek i włóż do miski. Zbierz posie­kaj więk­szość liści kolen­dry, odrzu­ca­jąc łody­gi. Całość wrzuć do miski z octem sojo­wym i ryżo­wym i odstaw na bok.Upraż na suchej patel­ni ziar­na pie­przu syczu­ań­skie­go, aż będą lek­ko zło­te. Prze­łóż do moź­dzie­rza i zgnieć na drob­ny pro­szek, a następ­nie prze­siej do dużej miski, odrzu­ca­jąc wszel­kie duże, twar­de kawał­ki.

Dodaj 2 łyż­ki mąki kuku­ry­dzia­nej i wymie­szaj do połą­cze­nia. Pokrój kur­cza­ka na małe kawał­ki, a następ­nie wrzuć do mąki z przy­pra­wą.
Wlej na dużą patel­nię 2 cm ole­ju i roz­grzej go na śred­nim ogniu, dodaj kur­cza­ka i smaż przez 7 do 8 minut lub do zaru­mie­nie­nia.
W mię­dzy­cza­sie obierz i drob­no pokrój czo­snek i imbir, a następ­nie pokrój i drob­no posie­kaj dym­kę.

Za pomo­cą łyż­ki cedza­ko­wej prze­łóż kur­cza­ka na podwój­ną war­stwę ręcz­ni­ka kuchen­ne­go, aby odsą­czał. Ostroż­nie usuń i wyrzuć więk­szość ole­ju, pozo­sta­wia­jąc oko­ło 2 łyż­ki sto­ło­we na patel­ni, a następ­nie umieść patel­nię na śred­nim ogniu.
Dodaj czo­snek i imbir i smaż przez 2 minu­ty lub do uzy­ska­nia lek­ko zło­te­go kolo­ru, następ­nie dodaj dym­kę i całe paprycz­ki chil­li i smaż przez kolej­ną minu­tę.W mię­dzy­cza­sie wymie­szaj ½ łyż­ki mąki kuku­ry­dzia­nej i 2 łyż­ki wody, sos sojo­wy, ocet i miód, a następ­nie wlej mie­szan­kę na patel­nię. Dopro­wa­dzić do wrze­nia i gotuj na wol­nym ogniu przez kil­ka minut lub do lek­kie­go zgęst­nie­nia.

Orze­chy roz­bij i dodaj do kur­cza­ka i dobrze wymie­szaj. Kieł­ki bro­ku­ła dodaj do sałat­ki, a zacho­wa­ne liście kolen­dry roz­rzuć na kur­cza­ku i poda­waj. Smacz­ne­go! :slightly_smiling_face:

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content