Słodko-kwaśny kurczak

4 porcje

50 minut

łatwe

4 udka z kur­cza­ka z kością
1 przy­pra­wa “Pięć sma­ków“
olej
1 świe­że czer­wo­ne chil­li
3 cm kawa­łek imbi­ru
1 pęczek dym­ki
4 ząb­ki czosn­ku
2 łyż­ki płyn­ne­go mio­du
6 doj­rza­łych śli­wek
8 łyżek octu ryżo­we­go
2 łyż­ki sosu sojo­we­go
olej seza­mo­wy
300 g maka­ro­nu jajecz­ne­go
200 g grosz­ku cukro­we­go
125 g szpi­na­ku
1 toreb­ka her­ba­ty jaśmi­no­wej
¼ pęczek mie­szan­ki np. kolen­dra, bazy­lia
1 limon­ka
2 gar­ści kieł­ków sło­necz­ni­ka

Prze­łóż kur­cza­ka i przy­pra­wę do dużej miski, skrop ole­jem i wymie­szaj.
W dużym garn­ku na śred­nim ogniu roz­grzej olej, następ­nie dodaj kur­cza­ka skór­ką do dołu i smaż przez 5 minut, a następ­nie wrzuć całe chil­li.

Obierz i dodaj imbir, pokrój dym­kę i dodaj wraz z nie­obra­ny­mi ząb­ka­mi czosn­ku. Polej mio­dem i smaż, aż będzie ciem­ny, zło­ty i lep­ki. Kie­dy wszyst­ko będzie już dobrze wyglą­dać, dodaj całe śliw­ki, ocet, sos sojo­wy i odro­bi­nę ole­ju seza­mo­we­go, aby wszyst­ko się nie skle­ja­ło. Przy­kryj pokryw­ką, zmniejsz ogień i gotuj powo­li przez 20–30 minut lub do momen­tu, aż kur­czak będzie mięk­ki i ugotowany.Zdejmij pokryw­kę i pozwól, aby płyn zre­du­ko­wał się i stał się lep­ki. Wyj­mij kur­cza­ka, na deskę niech tro­chę osty­gnie, a następ­nie posie­kaj go i umieść ponow­nie na patel­ni (odrzu­ca­jąc kości).

Na desce posie­kaj rów­nież śliw­ki i czo­snek (odrzu­ca­jąc pest­ki i skór­kę), chil­li i pozo­sta­łą dym­kę, zmik­suj, two­rząc sos. Wyj­mij imbir — smak, któ­ry miał oddać, jest już w daniu. Maka­ron, gro­szek cukro­wy, szpi­nak i toreb­kę her­ba­ty włóż do garn­ka i zalej wrząt­kiem. Dopro­wadź do wrze­nia i gotuj na wol­nym ogniu przez 3 minu­ty, a następ­nie wyrzuć toreb­kę her­ba­ty.

Użyj łyż­ki cedza­ko­wej, aby prze­nieść maka­ron i warzy­wa na patel­nię z kur­cza­kiem. Użyj nie­wiel­kiej ilo­ści pły­nu z goto­wa­nia, aby polu­zo­wać sos, a następ­nie wymie­szaj całość.

Zbierz razem zio­ła i posie­kaj gru­bo, a następ­nie posyp na wierz­chu wraz z cały­mi kieł­ka­mi sło­necz­ni­ka. Poda­waj z kawał­ka­mi limon­ki do wyci­śnię­cia.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content