Słodko-kwaśny kurczak

4 porcje

50 minut

łatwe

4 udka z kur­cza­ka z kością
1 przy­pra­wa “Pięć sma­ków“
olej
1 świe­że czer­wo­ne chil­li
3 cm kawa­łek imbi­ru
1 pęczek dym­ki
4 ząb­ki czosn­ku
2 łyż­ki płyn­ne­go mio­du
6 doj­rza­łych śli­wek
8 łyżek octu ryżo­we­go
2 łyż­ki sosu sojo­we­go
olej seza­mo­wy
300 g maka­ro­nu jajecz­ne­go
200 g grosz­ku cukro­we­go
125 g szpi­na­ku
1 toreb­ka her­ba­ty jaśmi­no­wej
¼ pęczek mie­szan­ki np. kolen­dra, bazy­lia
1 limon­ka
2 gar­ści kieł­ków słonecznika

Prze­łóż kur­cza­ka i przy­pra­wę do dużej miski, skrop ole­jem i wymie­szaj.
W dużym garn­ku na śred­nim ogniu roz­grzej olej, następ­nie dodaj kur­cza­ka skór­ką do dołu i smaż przez 5 minut, a następ­nie wrzuć całe chilli.

Obierz i dodaj imbir, pokrój dym­kę i dodaj wraz z nie­obra­ny­mi ząb­ka­mi czosn­ku. Polej mio­dem i smaż, aż będzie ciem­ny, zło­ty i lep­ki. Kie­dy wszyst­ko będzie już dobrze wyglą­dać, dodaj całe śliw­ki, ocet, sos sojo­wy i odro­bi­nę ole­ju seza­mo­we­go, aby wszyst­ko się nie skle­ja­ło. Przy­kryj pokryw­ką, zmniejsz ogień i gotuj powo­li przez 20–30 minut lub do momen­tu, aż kur­czak będzie mięk­ki i ugotowany.Zdejmij pokryw­kę i pozwól, aby płyn zre­du­ko­wał się i stał się lep­ki. Wyj­mij kur­cza­ka, na deskę niech tro­chę osty­gnie, a następ­nie posie­kaj go i umieść ponow­nie na patel­ni (odrzu­ca­jąc kości).

Na desce posie­kaj rów­nież śliw­ki i czo­snek (odrzu­ca­jąc pest­ki i skór­kę), chil­li i pozo­sta­łą dym­kę, zmik­suj, two­rząc sos. Wyj­mij imbir — smak, któ­ry miał oddać, jest już w daniu. Maka­ron, gro­szek cukro­wy, szpi­nak i toreb­kę her­ba­ty włóż do garn­ka i zalej wrząt­kiem. Dopro­wadź do wrze­nia i gotuj na wol­nym ogniu przez 3 minu­ty, a następ­nie wyrzuć toreb­kę herbaty.

Użyj łyż­ki cedza­ko­wej, aby prze­nieść maka­ron i warzy­wa na patel­nię z kur­cza­kiem. Użyj nie­wiel­kiej ilo­ści pły­nu z goto­wa­nia, aby polu­zo­wać sos, a następ­nie wymie­szaj całość.

Zbierz razem zio­ła i posie­kaj gru­bo, a następ­nie posyp na wierz­chu wraz z cały­mi kieł­ka­mi sło­necz­ni­ka. Poda­waj z kawał­ka­mi limon­ki do wyciśnięcia.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content